Tìm thấy 428 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
2
Thông báo việc tổ chức làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 4
3
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
5
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
6
Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
7
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
8
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
9
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo Chí
Mức độ 4
10
Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 4
11
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
12
Cấp Giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
13
Cấp Giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
14
Cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
15
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp