Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 240 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
2
Thủ tục Khai báo thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
3
Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
4
Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X quang chuẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
5
Thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
6
Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
7
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
8
Thủ tục Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 4
9
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
10
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
11
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
12
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
13
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
14
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo Chí
Mức độ 3
15
Cấp Giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật