Tìm thấy 256 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
17
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
18
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
19
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
20
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
21
Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
22
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
23
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
24
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
25
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
26
Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
27
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
28
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
29
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
30
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Công thương