Tìm thấy 289 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
16
Cấp lại giấy phép bưu chính/ (dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh) bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
zThử nghiệm
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
17
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
zThử nghiệm
Bưu chính viễn thông
Mức độ 4
18
Thẩm định hồ sơ cấp, đổi Thẻ nhà báo.
Mức độ 4
zThử nghiệm
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
19
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ 3
zThử nghiệm
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
20
Đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Mức độ 3
zThử nghiệm
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
21
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo Chí
Mức độ 3
22
Cấp Giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
23
Cấp Giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
24
Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
25
Cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
26
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
27
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
28
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
29
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
30
Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp