Tìm thấy 381 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
17
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
18
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
19
Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 4
20
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 4
21
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
22
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
23
Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
24
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
25
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
26
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
27
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
28
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Công thương
Mức độ 3
29
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép sử dụng VLNCN
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Công thương
Mức độ 3
30
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai