Tìm thấy 344 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Cấp Giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
17
Cấp Giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
18
Cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 3
19
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
20
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
21
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
22
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 3
23
Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp
Mức độ 4
24
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 4
25
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
26
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
27
Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
28
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
29
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
30
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương