Tìm thấy 344 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
286
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá.
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy sản
Mức độ 4
287
Cấp giấy phép khai thác thủy sản
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy sản
Mức độ 3
288
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
TTHC Chưa được chuẩn hóa
Mức độ 4
289
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng zôn
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn hóa cơ sở
Mức độ 4
290
Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn hóa cơ sở
Mức độ 3
291
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
292
Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
293
Cấp giấy phép hoạt động in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
294
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
295
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
296
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
297
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
298
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
299
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
300
Cấp lại giấy phép hoạt động in.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản