Tìm thấy 291 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
286
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
287
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
288
Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
289
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
290
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
291
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Y tế