Tìm thấy 256 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
47
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
48
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
49
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch Lữ hành
Mức độ 3
50
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch Lữ hành
Mức độ 3
51
Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
52
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
53
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
54
Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
55
Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
56
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
57
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
58
Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
59
Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
60
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm