Tìm thấy 291 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
47
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
48
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
49
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
50
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
51
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
52
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
53
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
54
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
55
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch Lữ hành
Mức độ 3
56
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch Lữ hành
Mức độ 3
57
Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
58
Cấp chứng chỉ hành nghề dược (áp dụng đối với trường hợp: cấp lần đầu hoặc đã bị thu hồi theo quy định tại Điều 28 Luật Dược năm 2016)
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
59
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Dược (đối với Công dân Việt Nam)
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
60
Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm