Tìm thấy 291 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
62
Trả lại Chứng chỉ hành nghề Dược do sơ sở kinh doanh đề nghị (trường hợp: Chứng chỉ người quản lý chuyên môn hết hạn)
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
63
Trả lại Chứng chỉ hành nghề Dược do thay đổi người quản lý chuyên môn (trường hợp người quản lý chuyên môn đơn phương đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề dược)
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
64
Trả lại chứng chỉ hành nghề dược do thay đổi người quản lý chuyên môn (trường hợp người đứng đầu cơ sở kinh doanh đề nghị)
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
65
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Di sản văn hóa
Mức độ 3
66
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Mức độ 3
67
Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại khu kinh tế của tỉnh (đã cấp trước ngày 01/7/2015)
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Mức độ 4
68
Chuyển trường đối với học sinh thpt
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
69
Cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
70
Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
71
Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
72
Thành lập trung tâm tin hoc- ngoại ngữ
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
73
Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
74
Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
75
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo