Tìm thấy 256 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
62
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
63
Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
64
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Di sản văn hóa
Mức độ 3
65
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Mức độ 3
66
Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại khu kinh tế của tỉnh (đã cấp trước ngày 01/7/2015)
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Mức độ 4
67
Chuyển trường đối với học sinh thpt
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
68
Cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
69
Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
70
Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
71
Thành lập trung tâm tin hoc- ngoại ngữ
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
72
Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
73
Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
74
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
75
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo