Tìm thấy 344 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
76
Cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
77
Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
78
Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
79
Thành lập trung tâm tin hoc- ngoại ngữ
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
80
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam.
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
81
Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
82
Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
83
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
84
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
85
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
86
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
87
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
88
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
89
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
90
Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo