Tìm thấy 291 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
77
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
78
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
79
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
80
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
81
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
82
Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
83
Xác nhận hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
84
Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
85
Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh các trường thpt
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
86
Đề nghị phê duyệt việc dạy học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
87
Chuyển trường cho học sinh trung học cơ sở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
88
Chuyển trường với học sinh TH
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
89
Công nhận Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 3
90
Công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP