Tìm thấy 256 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
77
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
78
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
79
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
80
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
81
Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
82
Xác nhận hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
83
Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
84
Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh các trường thpt
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
85
Đề nghị phê duyệt việc dạy học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
86
Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 4
87
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
88
Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
89
Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
90
Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh