Tìm thấy 381 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
91
Điều chỉnh công bố đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Mức độ 4
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 4
92
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ
Mức độ 4
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 4
93
Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
94
Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
95
Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
96
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
97
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
98
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
99
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
100
Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
101
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
102
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
103
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Di sản văn hóa
Mức độ 3
104
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Mức độ 3
105
Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại khu kinh tế của tỉnh (đã cấp trước ngày 01/7/2015)
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn