Tìm thấy 256 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
92
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
93
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của sở y tế trước ngày 01/01/2016
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
94
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của sở y tế từ ngày 01/01/2016
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
95
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
96
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh ,chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
97
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
98
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
99
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
100
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
101
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
102
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
103
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chưa bệnh.
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
104
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh
Mức độ 3
105
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của sở y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
Khám, chữa bệnh