Tìm thấy 291 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 3
92
Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 3
93
Thủ tục đặt Văn phòng đại diện Hội trên địa bàn tỉnh
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Tổ chức Biên chế và Hội
Mức độ 3
94
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
95
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
96
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
97
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
98
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
99
Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
100
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ( Khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
101
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
102
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
103
Thủ tục đăng ký lại khai tử
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
104
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
105
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp