Tìm thấy 344 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Xác nhận hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
92
Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
93
Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh các trường thpt
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
94
Đề nghị phê duyệt việc dạy học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
95
Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 4
96
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 4
97
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
98
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
99
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 4
100
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 3
101
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tư pháp
Mức độ 4
102
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
103
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp.
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
104
Công nhận văn bằng, tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
105
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ