Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế

Cơ quan giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

Loading...