Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Bắc Hà
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Loading...