Tìm thấy 1810 thủ tục

Mức độ 3
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép sử dụng VLNCN
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 2
Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại khu kinh tế của tỉnh (đã cấp trước ngày 01/7/2015)
Mức độ 2
Thủ tục xem xét cho nhà đầu tư lập được nghiên cứu lập dự án đầu tư
Mức độ 2
Chủ trương điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)
Mức độ 2
Thủ tục quyết định đầu tư của UBND tỉnh tại khu kinh tế của tỉnh
Mức độ 2
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Mức độ 2
Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Mức độ 2
Thủ tục công nhận trường THCS THPT đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện các đề tài, dự án Nghiên cứu Khoa học
Mức độ 2
hê duyệt và cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Loading...