Tìm thấy 30 thủ tục

Mức độ 2
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Mức độ 2
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Mức độ 2
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) - X
Mức độ 2
sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Mức độ 2
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
Mức độ 2
. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học - X
Mức độ 2
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.
Mức độ 2
Đề nghị phê duyệt việc dạy học bằng tiếng nước ngoài.
Mức độ 2
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.
Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Loading...