Tìm thấy 3140 thủ tục

Mức độ 2
Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp thẻ bảo hiểm y tế
Mức độ 2
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
Mức độ 2
Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế
Mức độ 2
Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký, cấp biển số xe
Mức độ 2
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Mức độ 2
Đăng ký xe tạm thời
Mức độ 2
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Mức độ 2
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
Loading...