Tìm thấy 3140 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
Mức độ 2
Cấp hộ chiếu phổ thông
Mức độ 2
Cấp lại hộ chiếu phổ thông
Mức độ 2
Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
Loading...