Tìm thấy 3140 thủ tục

Mức độ 2
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
Mức độ 2
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Trình báo mất hộ chiếu
Mức độ 2
Thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
Mức độ 2
Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
Mức độ 2
Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
Mức độ 2
Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 3
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép sử dụng VLNCN
Loading...