Tìm thấy 42 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 3
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 3
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Mức độ 3
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Mức độ 3
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Mức độ 3
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động in
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép hoạt động in.
Mức độ 3
Đăng ký hoạt động cơ sở in
Mức độ 3
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
Mức độ 3
Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
Mức độ 3
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
Loading...