Mức độ 3  Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Ký hiệu thủ tục: BC_002
Lượt xem: 1452
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính viễn thông
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)
- Qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép
Phí hoặc lệ phí - Phí thẩm định hồ sơ:
+ Thẩm định mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ: 2.750.000 đ/hồ sơ.
+ Thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đ/lần.
-Phí cấp giấy phép : 100.000 đ/lần.
Căn cứ pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011)

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động

- Việc thẩm tra và cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011. 

(Quy định tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm:
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.
*Số lượng hồ sơ:
- 01 bộ

File mẫu:

  • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Tải về

Không