Mức độ 2  Thủ tục Khai báo thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

Ký hiệu thủ tục: NLNT_001
Lượt xem: 1513
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở khoa học và Công nghệ
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý chuyên ngành - Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử
Cách thức thực hiện Trực tiếp gửi Hồ sơ hoặc qua bưu điện đến Văn thư - Sở Khoa học và Công nghệ
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 5 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đã khai báo
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội
- Nghị định số 07/2010/ND-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

- Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí tại bộ phận Văn thư (nếu nộp hồ sơ trực tiếp); Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện chuyển khoản tới tài khoản của sở Khoa học và Công nghệ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai. Số tài khoản: 943 02 00 000 10

- Bộ phận Văn thư tiếp nhận vào sổ văn bản đến và chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo phân công công việc đến phòng Quản lý Chuyên nghành.

- Phòng Quản lý Chuyên nghành xem xét hồ sơ, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, tham mưu trình lãnh đạo Sở ký Giấy phép (đối với trường hợp đủ điều kiện). Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Chuyển kết quả cho bộ phận Văn thư vào số văn bản đi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán Y tế

File mẫu:

  • Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán Y tế Tải về

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có máy X quang y tế tổ chức cá nhân phải thực hiện khai báo. Trường hợp tổ chức cá nhân tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong khoảng thời gian nêu trên, thì được miễn thủ tục khai báo
- Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (sau đây gọi là tỉnh) khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.