Mức độ 2  Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế

Ký hiệu thủ tục: NLNT_003
Lượt xem: 1623
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản ký chuyên ngành - Sở khoa học và Công nghệ Lào Cai
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử
Cách thức thực hiện Trực tiếp gửi Hồ sơ hoặc qua bưu điện đến Văn thư - Sở Khoa học và Công nghệ.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép gia hạn
Phí hoặc lệ phí


Lệ phí cấp gia hạn giấy phép sử dụng máy X-Quang trong y tế, mức thu: 100.000đ/01giấy phép. Phí thẩm định hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng máy X-Quang trong y tế, mức thu: + Thiết bị X quang chụp răng: 1.125.000đ/01 thiết bị. Thiết bị X quang chụp vú : 1.125.000đ/01 thiết bị. + Thiết bị X quang di động : 1.125.000đ/01 thiết bị. Thiết bị X quang chuẩn đoán thông thường : 1.500.000đ/01 thiết bị. + Thiết bị X quang tăng sáng truyền hình: 3.000.000đ/01 thiết bị. + Thiết bị X quang chụp cắt lớp vi tính(CT Scanner): 4.500.000đ/01 thiết bị. * Trường hợp một cơ sở bức xạ đề nghị Gia hạn giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ, thì mức thu phí được tính như sau: +) Đối với gia hạn giấy phép tiến hành từ 2 đến 3 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định tại “Tên và mức phí, lệ phí theo quy định” +) Đối với gia hạn giấy phép tiến hành 4 đến 5 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định tại “Tên và mức phí, lệ phí theo quy định ” +) Đối với gia hạn giấy phép tiến hành 6 công việc bức xạ trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định tại “Tên và mức phí, lệ phí theo quy định”.


Căn cứ pháp lý - Luật năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội
- Nghị định số 07/2010/ND-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn giấy phép sử dụng máy X-quang chuẩn đoán trong y tế nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại bộ phận Văn thư(nếu nộp hồ sơ trực tiếp); Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện chuyển khoản tới tài khoản của sở Khoa học và Công nghệ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai. Số tài khoản: 943 02 00 000 10

- Bộ phận Văn thư tiếp nhận vào số văn bản đến và chuyển hồ sơ trình lãnh đạo phân công công việc đến phòng Quản lý chuyên nghành.

- Phòng Quản lý chuyên nghành xem xét hồ sơ, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, tham mưu trình lãnh đạo Sở ký gia hạn Giấy phép (Đối với trường hợp đủ điều kiện). Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn giấy phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Chuyển kết quả cho bộ phận văn thư vào số văn bản đi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

1) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu 06-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08;
2) Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước;
3) Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08;
4) Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

File mẫu:

  • Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08 Tải về
  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu 06-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08 Tải về

60 ngày trước khi giấy phép hết hạn, người được cấp giấy phép phải đề nghị gia hạn giấy phép. Nếu người được cấp giấy phép đề nghị gia hạn sau thời gian quy định này, thì hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sẽ không được xem xét và cơ sở phải làm thủ tục và nộp phí, lệ phí như xin cấp giấy phép mới.