Mức độ 2  Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

Ký hiệu thủ tục: NLNT_005
Lượt xem: 1085
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản ký chuyên ngành - Sở khoa học và Công nghệ Lào Cai
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử
Cách thức thực hiện Trực tiếp gửi Hồ sơ hoặc qua bưu điện đến Văn thư - Sở Khoa học và Công nghệ.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép
Phí hoặc lệ phí


100.000đ/01 giấy phép.


Căn cứ pháp lý - Luật năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội
- Nghị định số 07/2010/ND-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép khi thay đổi các thông tin về tổ chức, cá nhân được ghi trong giấy phép bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax; Sau khi giảm bớt số lượng thiết bị bức xạ đã được cấp giấy phép do chuyển nhượng.

- Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại bộ phận Văn thư (nếu nộp hồ sơ trực tiếp); Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện chuyển khoản tới tài khoản của sở Khoa học và Công nghệ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai. Số tài khoản: 943 02 00 000 10

- Bộ phận Văn thư tiếp nhận vào sổ văn bản đến và chuyển hồ sơ trình lãnh đạo phân công công việc đến phòng Quản lý chuyên nghành.

- Phòng Quản lý chuyên nghành xem xét thẩm định hồ sơ và tham mưu trình lãnh đạo Sở ký quyết định, cấp giấy phép sửa đổi (Đối với trường hợp đủ điều kiện). Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.- Chuyển kết quả cho bộ phận văn thư vào số văn bản đi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo mẫu 07-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08;
2) Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;
3) Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;
4) Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng thiết bị bức xạ do chuyển nhượng.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo mẫu 07-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08 Tải về

Không