Mức độ 3  Giấy chứng nhận kết hôn

Ký hiệu thủ tục: GCNKH
Lượt xem: 906
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện 123
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết 123
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý 123

123

123

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi