Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1324 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
331028181000977
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • BÙI MẠNH HÙNG ( CON BÙI PHAN THẢO NGÂN)
 • - Ngày nộp: 15/10/2018 11:24:56
 • - Ngày tiếp nhận: 15/10/2018 11:24:56
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 16:15:28
  Hồ sơ 331028181000977 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Duyên Hải
2
331028181000981
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • HOÀNG THỊ DUYÊN ( BÙI THANH THẢO)
 • - Ngày nộp: 15/10/2018 13:51:37
 • - Ngày tiếp nhận: 15/10/2018 13:51:37
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 13:51:37
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 16:15:13
  Hồ sơ 331028181000981 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Duyên Hải
3
332521181000021
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • ĐẶNG PHÚC TIẾN (060220225)
 • - Ngày nộp: 24/10/2018 08:37:09
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2018 08:37:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:19:49
  Hồ sơ 332521181000021 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
4
332521181000022
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • PHAN THỊ TRỪ (063503260)
 • - Ngày nộp: 24/10/2018 08:53:58
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2018 08:53:58
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:19:02
  Hồ sơ 332521181000022 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
5
332521181000023
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • TRẦN THỊ CHUNG (063190591)
 • - Ngày nộp: 24/10/2018 09:06:00
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2018 09:06:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:18:35
  Hồ sơ 332521181000023 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
6
332521181000024
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • TRẦM LONG TIẾN (063053349)
 • - Ngày nộp: 24/10/2018 09:10:31
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2018 09:10:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:18:06
  Hồ sơ 332521181000024 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
7
332521181000025
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • NGÔ TIẾN YÊN (063102891)
 • - Ngày nộp: 25/10/2018 08:26:02
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2018 08:26:02
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:17:21
  Hồ sơ 332521181000025 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
8
332521181000026
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • NÔNG VĂN HẠNH (063192352)
 • - Ngày nộp: 25/10/2018 08:30:39
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2018 08:30:39
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:16:49
  Hồ sơ 332521181000026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
9
332521181000027
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • PHAN VĂN KHÓA (063018250)
 • - Ngày nộp: 25/10/2018 09:07:42
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2018 09:07:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:16:23
  Hồ sơ 332521181000027 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
10
332521181000028
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • LÝ THỊ MAI (063192356)
 • - Ngày nộp: 25/10/2018 09:23:18
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2018 09:23:18
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:15:57
  Hồ sơ 332521181000028 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
11
332521181000029
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • TRIỆU THỪA HƯƠNG (063147891)
 • - Ngày nộp: 25/10/2018 09:32:54
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2018 09:32:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:15:25
  Hồ sơ 332521181000029 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
12
332521181000030
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • `TRIỆU TRINH LÝ (063102875)
 • - Ngày nộp: 25/10/2018 09:45:40
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2018 09:45:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:14:58
  Hồ sơ 332521181000030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
13
332521181000031
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh -X
 • TRIỆU THỊ KỲ (063283954)
 • - Ngày nộp: 25/10/2018 09:51:50
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2018 09:51:50
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:14:28
  Hồ sơ 332521181000031 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
14
332521171000006
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYEN AN A
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:41:24
  Hồ sơ 332521171000006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
15
331024171001250
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM VĂN CHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:38:50
  Hồ sơ 331024171001250 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu