Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1124 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
332521171000006
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYEN AN A
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:41:24
 • Hồ sơ 332521171000006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
2
331024171001250
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM VĂN CHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:38:50
 • Hồ sơ 331024171001250 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
3
332521171000003
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • AAAAAAAAAAA
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:37:36
 • Hồ sơ 332521171000003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
4
332521171000002
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • BÙI THỊ THƯ (063213488)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:17:40
 • Hồ sơ 332521171000002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
5
331024171001248
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
 • Hồ sơ 331024171001248 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
6
331024171001235
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN TUẤN NAM
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
 • Hồ sơ 331024171001235 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
7
331024171001234
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ VĂN ĐẰNG
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
 • Hồ sơ 331024171001234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
8
331024171001233
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN TUẤN ANH
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
 • Hồ sơ 331024171001233 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
9
331025170607459
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • PHẠM ĐỨC THANH - DH
 • - Ngày nộp: 23/06/2017 14:20:01
 • - Ngày tiếp nhận: 23/06/2017 14:20:01
 • - Ngày dự kiến trả: 14/07/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 10:27:35
 • Hồ sơ 331025170607459 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
10
332708170500616
 • - Về việc: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 • HÀ MẠNH TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 10:02:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 10:02:46
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 15:12:13
 • Hồ sơ 332708170500616 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
11
331025170100497
 • - Về việc: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • ĐÀO XUÂN HÙNG - DH
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 15:44:35
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 15:44:35
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:35:38
 • Hồ sơ 331025170100497 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
12
331025170302324
 • - Về việc: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • NGUYỄN ĐỨC NHIỆM - CL
 • - Ngày nộp: 13/03/2017 13:35:54
 • - Ngày tiếp nhận: 13/03/2017 13:35:54
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2017 08:06:59
 • Hồ sơ 331025170302324 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
13
330701180100026
 • - Về việc: Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
 • NGUYỄN VĂN BÌNH
 • - Ngày nộp: 23/01/2018 10:39:07
 • - Ngày tiếp nhận: 23/01/2018 10:39:07
 • - Ngày dự kiến trả: 13/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:11:37
 • Hồ sơ 330701180100026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14
330701180100021
 • - Về việc: Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
 • ĐỖ ĐĂNG PHONG
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 15:08:56
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 15:08:56
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:11:37
 • Hồ sơ 330701180100021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15
331028180100093
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN VĂN BÌNH
 • - Ngày nộp: 17/01/2018 08:16:46
 • - Ngày tiếp nhận: 17/01/2018 08:16:46
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 08:16:46
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 15:10:42
 • Hồ sơ 331028180100093 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Duyên Hải