Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn)

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 967 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
331025170607459
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • PHẠM ĐỨC THANH - DH
 • - Ngày nộp: 23/06/2017 14:20:01
 • - Ngày tiếp nhận: 23/06/2017 14:20:01
 • - Ngày dự kiến trả: 14/07/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 10:27:35
 • Hồ sơ 331025170607459 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
2
332708170500616
 • - Về việc: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 • HÀ MẠNH TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 10:02:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 10:02:46
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 15:12:13
 • Hồ sơ 332708170500616 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
3
331025170100497
 • - Về việc: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • ĐÀO XUÂN HÙNG - DH
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 15:44:35
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 15:44:35
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:35:38
 • Hồ sơ 331025170100497 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
4
331025170302324
 • - Về việc: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • NGUYỄN ĐỨC NHIỆM - CL
 • - Ngày nộp: 13/03/2017 13:35:54
 • - Ngày tiếp nhận: 13/03/2017 13:35:54
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2017 08:06:59
 • Hồ sơ 331025170302324 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
5
33102616110347
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • PHẠM NGỌC MẠNH (063055064)
 • - Ngày nộp: 09/11/2016 09:30:23
 • - Ngày tiếp nhận: 09/11/2016 09:30:23
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:43:58
 • Hồ sơ 33102616110347 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phường Kim Tân
6
33102616110354
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN KHÁNH TOÀN (063019342)
 • - Ngày nộp: 16/11/2016 14:29:45
 • - Ngày tiếp nhận: 16/11/2016 14:29:45
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:43:38
 • Hồ sơ 33102616110354 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phường Kim Tân
7
33250816110101
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • HOÀNG THỊ HẢI (BĐ)
 • - Ngày nộp: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:24:30
 • Hồ sơ 33250816110101 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
8
331025170100583
 • - Về việc: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ THỊ
 • NGUYỄN HỮU SƠN - ĐT
 • - Ngày nộp: 17/01/2017 09:10:17
 • - Ngày tiếp nhận: 17/01/2017 09:10:17
 • - Ngày dự kiến trả: 14/02/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2017 15:20:26
 • Hồ sơ 331025170100583 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
9
332708161200224
 • - Về việc: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 • VŨ NGỌC BAN (063234330)
 • - Ngày nộp: 29/12/2016 08:44:46
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2016 08:44:46
 • - Ngày dự kiến trả: 06/01/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2016 16:26:34
 • Hồ sơ 332708161200224 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
10
33102516119046
 • - Về việc: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ THỊ
 • NGUYỄN THÚY HIỀN - BC
 • - Ngày nộp: 04/11/2016 09:24:43
 • - Ngày tiếp nhận: 04/11/2016 09:24:43
 • - Ngày dự kiến trả: 25/11/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2016 08:08:03
 • Hồ sơ 33102516119046 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
11
331024170901114
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • TRẦN NGỌC QUỲNH
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 08:03:04
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 08:03:04
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 15:48:38
 • Hồ sơ 331024170901114 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phường Cốc Lếu
12
332225170900017
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • THAO SEO LAO
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 15:39:06
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 15:39:06
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 15:41:33
 • Hồ sơ 332225170900017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pha Long
13
331028170901527
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN NGỌC MINH
 • - Ngày nộp: 12/09/2017 14:48:02
 • - Ngày tiếp nhận: 12/09/2017 14:48:02
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 15:34:47
 • Hồ sơ 331028170901527 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phường Duyên Hải
14
331028170901539
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • PHẠM THỊ TÁNH
 • - Ngày nộp: 13/09/2017 13:55:48
 • - Ngày tiếp nhận: 13/09/2017 13:55:48
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 15:34:22
 • Hồ sơ 331028170901539 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phường Duyên Hải
15
331028170901540
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • PHẠM THỊ DUNG
 • - Ngày nộp: 13/09/2017 13:58:49
 • - Ngày tiếp nhận: 13/09/2017 13:58:49
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 15:34:08
 • Hồ sơ 331028170901540 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phường Duyên Hải