Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1122 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
332521171000006
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYEN AN A
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:41:24
 • Hồ sơ 332521171000006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
2
331024171001250
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM VĂN CHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:38:50
 • Hồ sơ 331024171001250 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
3
332521171000003
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • AAAAAAAAAAA
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:37:36
 • Hồ sơ 332521171000003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
4
332521171000002
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • BÙI THỊ THƯ (063213488)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:17:40
 • Hồ sơ 332521171000002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
5
331024171001248
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
 • Hồ sơ 331024171001248 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
6
331024171001235
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN TUẤN NAM
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
 • Hồ sơ 331024171001235 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
7
331024171001234
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ VĂN ĐẰNG
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
 • Hồ sơ 331024171001234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
8
331024171001233
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN TUẤN ANH
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
 • Hồ sơ 331024171001233 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
9
331025171012439
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đã có các giấy tờ về đất trước ngày 15/10/1993 theo quy định tại thủ tục số 8 kèm theo Quyết định 1330/QĐ-UBND hoặc có Quyết định giao đất trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 (Ra phiếu chuyển thông tin)
 • TRẦN QUÝ TỴ - BM
 • - Ngày nộp: 19/10/2017 11:29:23
 • - Ngày tiếp nhận: 19/10/2017 11:29:23
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 07:45:43
 • Hồ sơ 331025171012439 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
10
331025170607459
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • PHẠM ĐỨC THANH - DH
 • - Ngày nộp: 23/06/2017 14:20:01
 • - Ngày tiếp nhận: 23/06/2017 14:20:01
 • - Ngày dự kiến trả: 14/07/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 10:27:35
 • Hồ sơ 331025170607459 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
11
332708170500616
 • - Về việc: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 • HÀ MẠNH TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 10:02:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 10:02:46
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 15:12:13
 • Hồ sơ 332708170500616 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
12
331025170100497
 • - Về việc: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • ĐÀO XUÂN HÙNG - DH
 • - Ngày nộp: 13/01/2017 15:44:35
 • - Ngày tiếp nhận: 13/01/2017 15:44:35
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:35:38
 • Hồ sơ 331025170100497 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
13
331025170302324
 • - Về việc: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • NGUYỄN ĐỨC NHIỆM - CL
 • - Ngày nộp: 13/03/2017 13:35:54
 • - Ngày tiếp nhận: 13/03/2017 13:35:54
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2017 08:06:59
 • Hồ sơ 331025170302324 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
14
331024171101337
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • UÔNG MẠNH NAM
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 10:26:28
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 10:26:28
 • - Ngày dự kiến trả: 25/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:49:32
 • Hồ sơ 331024171101337 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
15
331024171101340
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN VIẾT THÀNH
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 14:29:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 14:29:11
 • - Ngày dự kiến trả: 25/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:49:23
 • Hồ sơ 331024171101340 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu