Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1441 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
332521171000006
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYEN AN A
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:41:24
  Hồ sơ 332521171000006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
2
331024171001250
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM VĂN CHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:38:50
  Hồ sơ 331024171001250 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
3
332521171000003
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • AAAAAAAAAAA
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:37:36
  Hồ sơ 332521171000003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
4
332521171000002
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • BÙI THỊ THƯ (063213488)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:17:40
  Hồ sơ 332521171000002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
5
331024171001248
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001248 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
6
331024171001235
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN TUẤN NAM
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001235 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
7
331024171001234
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ VĂN ĐẰNG
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
8
331024171001233
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN TUẤN ANH
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001233 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
9
331108180800111
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh (Cần xác minh).
 • VŨ THỊ TÂM
 • - Ngày nộp: 10/08/2018 10:45:45
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2018 10:45:45
 • - Ngày dự kiến trả: 29/08/2018 10:45:45
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:24:18
  Hồ sơ 331108180800111 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND thị trấn Sa Pa
10
332220180800058
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • HOÀNG CHÁ PHÌN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 08:58:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 08:58:38
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 10:27:33
  Hồ sơ 332220180800058 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thanh Bình
11
332220180800059
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LỒ LÀI VẦN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 08:59:35
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 08:59:35
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 10:27:08
  Hồ sơ 332220180800059 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thanh Bình
12
332220180800060
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LỒ LÀI VẦN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 09:00:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 09:00:38
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 10:26:45
  Hồ sơ 332220180800060 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thanh Bình
13
330701180800243
 • - Về việc: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo
 • CÔNG TY NHHH HATUBA
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 08:19:46
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 08:19:46
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 08:36:36
  Hồ sơ 330701180800243 đã giải quyết trước hạn. Đang chờ xác nhận yêu cầu thu gom
14
331024180700956
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • CAO DANH QUÂN (063019929)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:16:07
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:16:07
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:18:05
  Hồ sơ 331024180700956 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
15
331026180100043
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • VŨ DUY HOÀN (063129396)
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 14:10:32
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 14:10:32
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 14:10:32
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:02:42
  Hồ sơ 331026180100043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân