Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1750 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
332521171000006
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYEN AN A
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:41:24
  Hồ sơ 332521171000006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
2
331024171001250
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM VĂN CHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:38:50
  Hồ sơ 331024171001250 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
3
332521171000003
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • AAAAAAAAAAA
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:37:36
  Hồ sơ 332521171000003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
4
332521171000002
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • BÙI THỊ THƯ (063213488)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:17:40
  Hồ sơ 332521171000002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
5
331024171001248
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001248 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
6
331024171001235
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN TUẤN NAM
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001235 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
7
331024171001234
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ VĂN ĐẰNG
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
8
331024171001233
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN TUẤN ANH
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001233 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
9
331024180700964
 • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch (Không cần xác minh).
 • PHẠM THỊ BÍCH HÒA
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 14:20:10
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 14:20:10
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 14:20:10
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:41:33
  Hồ sơ 331024180700964 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
10
331024180700956
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • CAO DANH QUÂN (063019929)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:16:07
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:16:07
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:18:05
  Hồ sơ 331024180700956 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
11
331028180700778
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 25/07/2018 10:25:35
 • - Ngày tiếp nhận: 25/07/2018 10:25:35
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 10:25:35
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 13:46:11
  Hồ sơ 331028180700778 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Duyên Hải
12
331028180700783
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Không cần xác minh).
 • ĐỖ VĂN HỮU
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 08:16:36
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 08:16:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 08:16:36
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 13:45:52
  Hồ sơ 331028180700783 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Duyên Hải
13
331024180700961
 • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch (Không cần xác minh).
 • LÊ THỊ HIỀN
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 08:56:15
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 08:56:15
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 08:56:15
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:18:31
  Hồ sơ 331024180700961 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
14
331024180700962
 • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch (Không cần xác minh).
 • LÊ THỊ HIỀN
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 08:57:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 08:57:33
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 08:57:33
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:17:31
  Hồ sơ 331024180700962 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
15
330900180700339
 • - Về việc: Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
 • LÊ BÍCH HÀ (063171977)
 • - Ngày nộp: 03/07/2018 11:12:25
 • - Ngày tiếp nhận: 03/07/2018 11:12:25
 • - Ngày dự kiến trả: 14/08/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 07:30:49
  Hồ sơ 330900180700339 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế