Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
332521171000006
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYEN AN A
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:33:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:41:24
  Hồ sơ 332521171000006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
2
331024171001250
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM VĂN CHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 11:08:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:38:50
  Hồ sơ 331024171001250 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
3
332521171000003
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • AAAAAAAAAAA
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:37:36
  Hồ sơ 332521171000003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
4
332521171000002
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • BÙI THỊ THƯ (063213488)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:17:40
  Hồ sơ 332521171000002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
5
331024171001248
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001248 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
6
331024171001235
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN TUẤN NAM
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001235 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
7
331024171001234
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ VĂN ĐẰNG
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
8
331024171001233
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN TUẤN ANH
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001233 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
9
332708170500616
 • - Về việc: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 • HÀ MẠNH TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 10:02:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 10:02:46
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 15:12:13
  Hồ sơ 332708170500616 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
10
331026180100043
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • VŨ DUY HOÀN (063129396)
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 14:10:32
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 14:10:32
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 14:10:32
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:02:42
  Hồ sơ 331026180100043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
11
331026180100044
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN TRUNG KIÊN (063044554)
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 14:58:49
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 14:58:49
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 14:58:49
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:02:26
  Hồ sơ 331026180100044 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
12
331024171101347
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • BÙI DUY BA
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 09:55:44
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 09:55:44
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 14:19:55
  Hồ sơ 331024171101347 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
13
33102616110347
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • PHẠM NGỌC MẠNH (063055064)
 • - Ngày nộp: 09/11/2016 09:30:23
 • - Ngày tiếp nhận: 09/11/2016 09:30:23
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:43:58
  Hồ sơ 33102616110347 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
14
33102616110354
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN KHÁNH TOÀN (063019342)
 • - Ngày nộp: 16/11/2016 14:29:45
 • - Ngày tiếp nhận: 16/11/2016 14:29:45
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:43:38
  Hồ sơ 33102616110354 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
15
33250816110101
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • HOÀNG THỊ HẢI (BĐ)
 • - Ngày nộp: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:24:30
  Hồ sơ 33250816110101 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý