Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1124 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
331028180100095
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN ĐÌNH TUÂN( NGUYỄN GIA HÂN)
 • - Ngày nộp: 17/01/2018 08:22:31
 • - Ngày tiếp nhận: 17/01/2018 08:22:31
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 08:22:31
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 15:10:08
 • Hồ sơ 331028180100095 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Duyên Hải
17
331201180100070
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Tổ chức).
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MƯỜNG KHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 10:05:20
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 10:05:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 11:05:09
 • Hồ sơ 331201180100070 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ Phận TN & TKQ Sở TMNT
18
331512180100567
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nôi dung đăng ký hô kinh doanh
 • NGÔ MINH ĐỨC
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:02:22
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:02:22
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:51:52
 • Hồ sơ 331512180100567 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Bảo Thắng
19
331512180100565
 • - Về việc: Cấp giấy phép đăng ký hộ kinh doanh
 • ĐỖVĂN GIỚI
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 08:49:58
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 08:49:58
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:51:52
 • Hồ sơ 331512180100565 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Bảo Thắng
20
331512180100562
 • - Về việc: Cấp giấy phép đăng ký hộ kinh doanh
 • LÊ VĂN KHIÊN
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 08:24:45
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 08:24:45
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:51:52
 • Hồ sơ 331512180100562 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Bảo Thắng
21
331024180100175
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • ĐẶNG VĂN KIÊN
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 11:14:46
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 11:14:46
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:40:57
 • Hồ sơ 331024180100175 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
22
331026180100042
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • TRẦN VĂN NGHĨA (063344394)
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 09:37:22
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 09:37:22
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 09:37:22
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:02:59
 • Hồ sơ 331026180100042 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
23
331026180100043
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • VŨ DUY HOÀN (063129396)
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 14:10:32
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 14:10:32
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 14:10:32
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:02:42
 • Hồ sơ 331026180100043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
24
331026180100044
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN TRUNG KIÊN (063044554)
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 14:58:49
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 14:58:49
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 14:58:49
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:02:26
 • Hồ sơ 331026180100044 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
25
331024171101347
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • BÙI DUY BA
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 09:55:44
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 09:55:44
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 14:19:55
 • Hồ sơ 331024171101347 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
26
331028171101852
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN VĂN HƯNG
 • - Ngày nộp: 14/11/2017 15:13:13
 • - Ngày tiếp nhận: 14/11/2017 15:13:13
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:39:18
 • Hồ sơ 331028171101852 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Duyên Hải
27
33102616110347
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • PHẠM NGỌC MẠNH (063055064)
 • - Ngày nộp: 09/11/2016 09:30:23
 • - Ngày tiếp nhận: 09/11/2016 09:30:23
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:43:58
 • Hồ sơ 33102616110347 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
28
33102616110354
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN KHÁNH TOÀN (063019342)
 • - Ngày nộp: 16/11/2016 14:29:45
 • - Ngày tiếp nhận: 16/11/2016 14:29:45
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:43:38
 • Hồ sơ 33102616110354 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
29
33250816110101
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • HOÀNG THỊ HẢI (BĐ)
 • - Ngày nộp: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:24:30
 • Hồ sơ 33250816110101 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
30
332316171000011
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÝ VĂN TIM (063068391)
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:31:36
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:31:36
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:47:26
 • Hồ sơ 332316171000011 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé