Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1438 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
332521171000003
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • AAAAAAAAAAA
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:24:53
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:37:36
  Hồ sơ 332521171000003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
17
332521171000002
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • BÙI THỊ THƯ (063213488)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:04:01
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:17:40
  Hồ sơ 332521171000002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Sơn
18
331024171001248
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 08:50:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001248 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
19
331024171001235
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN TUẤN NAM
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:35:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001235 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
20
331024171001234
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ VĂN ĐẰNG
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 15:13:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
21
331024171001233
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN TUẤN ANH
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 14:40:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:42:47
  Hồ sơ 331024171001233 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
22
332220180800058
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • HOÀNG CHÁ PHÌN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 08:58:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 08:58:38
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 10:27:33
  Hồ sơ 332220180800058 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thanh Bình
23
332220180800059
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LỒ LÀI VẦN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 08:59:35
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 08:59:35
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 10:27:08
  Hồ sơ 332220180800059 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thanh Bình
24
332220180800060
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LỒ LÀI VẦN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 09:00:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 09:00:38
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 10:26:45
  Hồ sơ 332220180800060 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thanh Bình
25
331024180700956
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • CAO DANH QUÂN (063019929)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:16:07
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:16:07
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:18:05
  Hồ sơ 331024180700956 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
26
331024171101347
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • BÙI DUY BA
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 09:55:44
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 09:55:44
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 14:19:55
  Hồ sơ 331024171101347 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
27
33250816110101
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • HOÀNG THỊ HẢI (BĐ)
 • - Ngày nộp: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:24:30
  Hồ sơ 33250816110101 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
28
331403181000022
 • - Về việc: Giấy chứng nhận kết hôn (đúng).
 • ABC (063093333)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 15:07:36
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 15:07:36
 • - Ngày dự kiến trả: 08/11/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 15:13:28
  Hồ sơ 331403181000022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
29
330900181000487
 • - Về việc: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
 • NGUYỄN THỊ HẢI YẾN (063532722)
 • - Ngày nộp: 03/10/2018 08:34:09
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2018 08:34:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 14:23:23
  Hồ sơ 330900181000487 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
30
332708181001503
 • - Về việc: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển, thay thê cây xanh
 • PHẠM HỒNG THẮNG
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 10:48:52
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 10:48:52
 • - Ngày dự kiến trả: 12/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 13:21:51
  Hồ sơ 332708181001503 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát