Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
332316171000011
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÝ VĂN TIM (063068391)
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:31:36
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:31:36
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:47:26
  Hồ sơ 332316171000011 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
17
331025180302364
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đã có các giấy tờ về đất trước ngày 15/10/1993 theo quy định tại thủ tục số 8 kèm theo Quyết định 1330/QĐ-UBND hoặc có Quyết định giao đất trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 (Ra phiếu chuyển thông tin mua bổ sung)
 • NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - DH
 • - Ngày nộp: 19/03/2018 08:49:24
 • - Ngày tiếp nhận: 19/03/2018 08:49:24
 • - Ngày dự kiến trả: 02/04/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:26:38
  Hồ sơ 331025180302364 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
18
331025180302013
 • - Về việc: đkbđ chuyển nhượng
 • TRỊNH THU LAN CN ( HOÀNG THỊ ANH) - PM
 • - Ngày nộp: 09/03/2018 09:31:23
 • - Ngày tiếp nhận: 09/03/2018 09:31:23
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 16:26:38
  Hồ sơ 331025180302013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
19
331025180301817
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép
 • TRẦN XUÂN CUNG - BC
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 15:05:01
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 15:05:01
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 11:47:58
  Hồ sơ 331025180301817 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
20
331025180302565
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đã có các giấy tờ về đất trước ngày 15/10/1993 theo quy định tại thủ tục số 8 kèm theo Quyết định 1330/QĐ-UBND hoặc có Quyết định giao đất trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 (Ra phiếu chuyển thông tin mua bổ sung)
 • PHẠM DUY TIÊN - CL
 • - Ngày nộp: 22/03/2018 09:44:47
 • - Ngày tiếp nhận: 22/03/2018 09:44:47
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 11:47:55
  Hồ sơ 331025180302565 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
21
330900180300147
 • - Về việc: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • PHẠM HỒNG SƠN (063151744)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 10:01:37
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 10:01:37
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:43
  Hồ sơ 330900180300147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
22
330900180200141
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • NGUYỄN THỊ NGỌC ANH (063342636)
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 15:36:24
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 15:36:24
 • - Ngày dự kiến trả: 10/04/2018 15:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:43
  Hồ sơ 330900180200141 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
23
330900180300196
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
 • PHẠM THỊ HỒNG LUYÊN (063248824)
 • - Ngày nộp: 13/03/2018 14:41:39
 • - Ngày tiếp nhận: 13/03/2018 14:41:39
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2018 15:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300196 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
24
330900180300195
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Người được đào tạo tại Việt Nam).
 • PHẠM THỊ MINH HẢI (063030986)
 • - Ngày nộp: 13/03/2018 13:40:43
 • - Ngày tiếp nhận: 13/03/2018 13:40:43
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300195 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
25
330900180300169
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • PHAN DUY NGHĨA (063257710)
 • - Ngày nộp: 05/03/2018 15:09:44
 • - Ngày tiếp nhận: 05/03/2018 15:09:44
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 15:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300169 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
26
330900180300166
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG (063544715)
 • - Ngày nộp: 05/03/2018 08:41:09
 • - Ngày tiếp nhận: 05/03/2018 08:41:09
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300166 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
27
330900180300151
 • - Về việc: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • TRƯƠNG KHÁNH TOÀN (063305298)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 10:32:45
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 10:32:45
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300151 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
28
330900180300148
 • - Về việc: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • NGUYỄN THẾ BÁCH (063018449)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 10:04:49
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 10:04:49
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300148 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
29
331025180100488
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép
 • HOÀNG MẠNH HÙNG - NC
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 10:56:43
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 10:56:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 13:24:36
  Hồ sơ 331025180100488 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
30
331025171215073
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép
 • NGUYỄN KHẮC CHANH - NC
 • - Ngày nộp: 25/12/2017 15:36:06
 • - Ngày tiếp nhận: 25/12/2017 15:36:06
 • - Ngày dự kiến trả: 16/01/2018 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 13:24:26
  Hồ sơ 331025171215073 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai