Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1750 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
332311180500011
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh).
 • HOÀNG THỊ TIỆP (063388854)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 15:49:15
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 15:49:15
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:20:52
  Hồ sơ 332311180500011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hòa Mạc
17
332332180100001
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai (Đối với các phường miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa).
 • TRIỆU VĂN PHÂY
 • - Ngày nộp: 08/01/2018 09:05:57
 • - Ngày tiếp nhận: 08/01/2018 09:05:57
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 08:15:13
  Hồ sơ 332332180100001 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dần Thàng
18
332332180300001
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai (Đối với các phường miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa).
 • TRIỆU VĂN PHẤU
 • - Ngày nộp: 12/03/2018 11:52:10
 • - Ngày tiếp nhận: 12/03/2018 11:52:10
 • - Ngày dự kiến trả: 21/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 08:12:56
  Hồ sơ 332332180300001 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dần Thàng
19
331026180100043
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • VŨ DUY HOÀN (063129396)
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 14:10:32
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 14:10:32
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 14:10:32
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:02:42
  Hồ sơ 331026180100043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
20
331026180100044
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN TRUNG KIÊN (063044554)
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 14:58:49
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 14:58:49
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 14:58:49
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:02:26
  Hồ sơ 331026180100044 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
21
331024171101347
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • BÙI DUY BA
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 09:55:44
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 09:55:44
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 14:19:55
  Hồ sơ 331024171101347 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
22
33102616110347
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • PHẠM NGỌC MẠNH (063055064)
 • - Ngày nộp: 09/11/2016 09:30:23
 • - Ngày tiếp nhận: 09/11/2016 09:30:23
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:43:58
  Hồ sơ 33102616110347 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
23
33102616110354
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN KHÁNH TOÀN (063019342)
 • - Ngày nộp: 16/11/2016 14:29:45
 • - Ngày tiếp nhận: 16/11/2016 14:29:45
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:43:38
  Hồ sơ 33102616110354 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
24
33250816110101
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • HOÀNG THỊ HẢI (BĐ)
 • - Ngày nộp: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2016 10:39:31
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2016 08:24:30
  Hồ sơ 33250816110101 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
25
332316171000011
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÝ VĂN TIM (063068391)
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:31:36
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:31:36
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:47:26
  Hồ sơ 332316171000011 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
26
331024180700957
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con (Không cần xác minh).
 • HÀ THỊ THANH HUYỀN
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:42:35
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:42:35
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 16:58:29
  Hồ sơ 331024180700957 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
27
331024180700958
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con (Không cần xác minh).
 • HÀ THỊ THANH HUYỀN
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:44:15
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:44:15
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 16:57:56
  Hồ sơ 331024180700958 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
28
332312180700128
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • VƯƠNG VĂN ĐỨC
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:13:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:13:54
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 14:02:35
  Hồ sơ 332312180700128 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
29
332312180700129
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • TRIỆU ỒNG LAI
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:15:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:15:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 14:02:09
  Hồ sơ 332312180700129 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
30
332312180700130
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HOÀNG VĂN TRẦN
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:16:59
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:16:59
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 14:01:46
  Hồ sơ 332312180700130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ