Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1441 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
331044181001724
 • - Về việc: Mượn hành lang, hè phố xây dựng, mở lối vào cơ quan, nhà ở hộ gia đình để tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức các hoạt động lễ hội (Trường hợp Không cần xác minh).
 • NGUYỄN HỮU ĐỨC
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 09:36:27
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 09:36:27
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 09:47:31
  Hồ sơ 331044181001724 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Nam Cường
32
331044181001723
 • - Về việc: Mượn hành lang, hè phố xây dựng, mở lối vào cơ quan, nhà ở hộ gia đình để tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức các hoạt động lễ hội (Trường hợp Không cần xác minh).
 • LÊ THỊ LAN
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 09:30:38
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 09:30:38
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 09:47:31
  Hồ sơ 331044181001723 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Nam Cường
33
331038181000566
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • LƯƠNG THỊ LIỄU
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 09:01:07
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 09:01:07
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 09:09:13
  Hồ sơ 331038181000566 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cam Đường
34
332223181000280
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • THÀO THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 08:06:45
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 08:06:45
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 08:38:51
  Hồ sơ 332223181000280 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tung Chung Phố
35
332223181000281
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • TRÁNG LỀN DÍN
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 08:08:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 08:08:06
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 08:38:33
  Hồ sơ 332223181000281 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tung Chung Phố
36
332223181000282
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • NGHỀ THỊ ĐẸP
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 08:09:30
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 08:09:30
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 08:38:16
  Hồ sơ 332223181000282 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tung Chung Phố
37
332223181000283
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NÀ CỦI LỒ
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 08:11:33
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 08:11:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 08:37:57
  Hồ sơ 332223181000283 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tung Chung Phố
38
332223181000284
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • VÀNG SEO QUÁNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 08:12:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 08:12:53
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 08:37:39
  Hồ sơ 332223181000284 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tung Chung Phố
39
332223181000285
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÒ THỊ THỦ
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 08:14:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 08:14:04
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 08:37:19
  Hồ sơ 332223181000285 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tung Chung Phố
40
332223181000286
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGHỀ THÁI MINH
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 08:18:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 08:18:06
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 08:37:02
  Hồ sơ 332223181000286 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tung Chung Phố
41
332223181000287
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LỒ VĂN THƯỜNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 08:19:10
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 08:19:10
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 08:36:43
  Hồ sơ 332223181000287 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tung Chung Phố
42
332316171000011
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÝ VĂN TIM (063068391)
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:31:36
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:31:36
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:47:26
  Hồ sơ 332316171000011 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
43
331025180808958
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • ĐOÀN THỊ SẮN - KT
 • - Ngày nộp: 22/08/2018 09:59:54
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2018 09:59:54
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 10:55:34
  Hồ sơ 331025180808958 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
44
332708180801170
 • - Về việc: Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • TRẦN THỊ YÊN
 • - Ngày nộp: 29/08/2018 11:16:58
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2018 11:16:58
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 07:28:51
  Hồ sơ 332708180801170 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
45
332312180700128
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • VƯƠNG VĂN ĐỨC
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:13:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:13:54
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 14:02:35
  Hồ sơ 332312180700128 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ