Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
331025180100377
 • - Về việc: ĐKBĐ (Nộp đủ tiền sử dụng đất)
 • LÊ THỊ NGA - XT (063224163)
 • - Ngày nộp: 09/01/2018 13:41:26
 • - Ngày tiếp nhận: 09/01/2018 13:41:26
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 09:35:10
  Hồ sơ 331025180100377 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
32
331111180100004
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • LÝ A KHOA
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 14:59:06
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 14:59:06
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:54:16
  Hồ sơ 331111180100004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sử Pán
33
331512180100346
 • - Về việc: Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã
 • VŨ THỊ QUỲNH TRANG (063235669)
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 09:14:31
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 09:14:31
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:43:23
  Hồ sơ 331512180100346 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Bảo Thắng
34
332310171200014
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • PHẠM VĂN DOAN (063388209)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 10:44:19
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 10:44:19
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 15:13:08
  Hồ sơ 332310171200014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
35
332310171200015
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • LỤC THỊ HUYỀN (063451187)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 14:08:30
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 14:08:30
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 15:12:51
  Hồ sơ 332310171200015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
36
332310171200013
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • PHẠM THỊ NINH (063463768)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 14:49:57
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 14:49:57
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 09:58:30
  Hồ sơ 332310171200013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
37
332708161200224
 • - Về việc: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 • VŨ NGỌC BAN (063234330)
 • - Ngày nộp: 29/12/2016 08:44:46
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2016 08:44:46
 • - Ngày dự kiến trả: 06/01/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2016 16:26:34
  Hồ sơ 332708161200224 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
38
332308171101450
 • - Về việc: Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Do UBND huyện/TP Cấp).
 • PHẠM THỊ ANH (NGUYỄN DUY CƯỜNG)
 • - Ngày nộp: 16/11/2017 10:52:53
 • - Ngày tiếp nhận: 16/11/2017 10:52:53
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 14:54:47
  Hồ sơ 332308171101450 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Văn Bàn
39
332308171101449
 • - Về việc: Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Do UBND huyện/TP Cấp).
 • NGUYỄN VĂN THAO
 • - Ngày nộp: 16/11/2017 10:23:34
 • - Ngày tiếp nhận: 16/11/2017 10:23:34
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 14:54:47
  Hồ sơ 332308171101449 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Văn Bàn
40
331024171101343
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VŨ NĂNG HÙNG
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:14:36
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:14:36
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
  Hồ sơ 331024171101343 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
41
331024171101342
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ THỊ LƯU
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 15:05:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 15:05:54
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
  Hồ sơ 331024171101342 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
42
331024171101339
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VŨ THỊ DUYÊN
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 13:44:17
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 13:44:17
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
  Hồ sơ 331024171101339 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
43
332225170900017
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • THAO SEO LAO
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 15:39:06
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 15:39:06
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 15:41:33
  Hồ sơ 332225170900017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pha Long
44
332720170900007
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • MÃ A CHÂU
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 10:40:17
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 10:40:17
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 14:14:15
  Hồ sơ 332720170900007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dền Thàng
45
332225170900005
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • NGUYEN VAN AN
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 09:50:35
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 09:50:35
 • - Ngày dự kiến trả: 16/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 11:12:26
  Hồ sơ 332225170900005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pha Long