Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1124 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
331025170100583
 • - Về việc: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ THỊ
 • NGUYỄN HỮU SƠN - ĐT
 • - Ngày nộp: 17/01/2017 09:10:17
 • - Ngày tiếp nhận: 17/01/2017 09:10:17
 • - Ngày dự kiến trả: 14/02/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2017 15:20:26
 • Hồ sơ 331025170100583 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
32
331025180100488
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép
 • HOÀNG MẠNH HÙNG - NC
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 10:56:43
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 10:56:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 13:24:36
 • Hồ sơ 331025180100488 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
33
331025171215073
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép
 • NGUYỄN KHẮC CHANH - NC
 • - Ngày nộp: 25/12/2017 15:36:06
 • - Ngày tiếp nhận: 25/12/2017 15:36:06
 • - Ngày dự kiến trả: 16/01/2018 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 13:24:26
 • Hồ sơ 331025171215073 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
34
331025180100437
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • NGUYỄN NHƯ HÙNG - NC
 • - Ngày nộp: 10/01/2018 15:43:22
 • - Ngày tiếp nhận: 10/01/2018 15:43:22
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 10:21:32
 • Hồ sơ 331025180100437 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
35
331025180100277
 • - Về việc: ĐKBĐ (Thay đổi địa chỉ)
 • ĐỖ VĂN NGHĨA - PH
 • - Ngày nộp: 05/01/2018 15:45:42
 • - Ngày tiếp nhận: 05/01/2018 15:45:42
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 09:35:56
 • Hồ sơ 331025180100277 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
36
331025180100253
 • - Về việc: ĐKBĐ (Thay đổi địa chỉ)
 • TRỊNH THỊ XUÂN HÀ - PH
 • - Ngày nộp: 05/01/2018 13:21:22
 • - Ngày tiếp nhận: 05/01/2018 13:21:22
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 09:35:56
 • Hồ sơ 331025180100253 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
37
331025180100558
 • - Về việc: Thủ tục cấp GCNQSD đất cho đối tượng trúng đấu giá quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN VĂN THỨC - BM
 • - Ngày nộp: 12/01/2018 13:18:26
 • - Ngày tiếp nhận: 12/01/2018 13:18:26
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 09:35:10
 • Hồ sơ 331025180100558 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
38
331025180100515
 • - Về việc: Thủ tục cấp GCNQSD đất cho đối tượng Tái định cư
 • HOÀNG THỊ XUYẾN - BM
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 16:01:14
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 16:01:14
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 09:35:10
 • Hồ sơ 331025180100515 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
39
331025180100453
 • - Về việc: Thủ tục cấp GCNQSD đất cho đối tượng Tái định cư
 • NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ - VH
 • - Ngày nộp: 10/01/2018 16:23:27
 • - Ngày tiếp nhận: 10/01/2018 16:23:27
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 09:35:10
 • Hồ sơ 331025180100453 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
40
331025180100377
 • - Về việc: ĐKBĐ (Nộp đủ tiền sử dụng đất)
 • LÊ THỊ NGA - XT (063224163)
 • - Ngày nộp: 09/01/2018 13:41:26
 • - Ngày tiếp nhận: 09/01/2018 13:41:26
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 09:35:10
 • Hồ sơ 331025180100377 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
41
331025180100559
 • - Về việc: Thủ tục cấp GCNQSD đất cho đối tượng trúng đấu giá quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN VĂN THỨC - BM
 • - Ngày nộp: 12/01/2018 13:21:51
 • - Ngày tiếp nhận: 12/01/2018 13:21:51
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 09:34:00
 • Hồ sơ 331025180100559 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
42
331111180100004
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • LÝ A KHOA
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 14:59:06
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 14:59:06
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:54:16
 • Hồ sơ 331111180100004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sử Pán
43
331024180100164
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • LÊ THỊ HIẾN
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:37:22
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:37:22
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:44:58
 • Hồ sơ 331024180100164 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
44
331512180100346
 • - Về việc: Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã
 • VŨ THỊ QUỲNH TRANG (063235669)
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 09:14:31
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 09:14:31
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:43:23
 • Hồ sơ 331512180100346 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Bảo Thắng
45
331025180101038
 • - Về việc: ĐKBĐ (địa chỉ thường trú)
 • BÙI VĂN DÂN - BC (063119510)
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 16:10:17
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 16:10:17
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:25:43
 • Hồ sơ 331025180101038 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai