Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1750 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
332312180700131
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HOÀNG VĂN ĐO
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:19:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:19:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 14:01:23
  Hồ sơ 332312180700131 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
32
332311180700049
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • HÀ THỊ KIM (063433459)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:19:05
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:19:05
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 13:59:25
  Hồ sơ 332311180700049 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hòa Mạc
33
332312180700125
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HOÀNG VĂN TRẦN
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 15:11:12
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 15:11:12
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 07:59:19
  Hồ sơ 332312180700125 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
34
332312180700126
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYỄN THỊ THÀNH
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 15:12:40
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 15:12:40
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 07:58:44
  Hồ sơ 332312180700126 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
35
332312180700127
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HOÀNG VĂN THANH
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 15:25:50
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 15:25:50
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 07:58:20
  Hồ sơ 332312180700127 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
36
332311180500009
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • HOÀNG VĂN LUẬN (063388936)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 10:55:39
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 10:55:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:43:57
  Hồ sơ 332311180500009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hòa Mạc
37
332311180500010
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • HOÀNG THỊ TÍNH (063478381)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 11:04:32
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 11:04:32
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:43:14
  Hồ sơ 332311180500010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hòa Mạc
38
332316180500005
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận-X
 • NÔNG VĂN MAN (063119780)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 15:09:48
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 15:09:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:20:58
  Hồ sơ 332316180500005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
39
332316180500004
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận-X
 • TRIỆU TRUNG VẦN (063068386)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 15:02:52
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 15:02:52
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:20:26
  Hồ sơ 332316180500004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
40
332310180500277
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký
 • VI VĂN NGOAN (063018628)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 14:17:58
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 14:17:58
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 14:58:54
  Hồ sơ 332310180500277 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
41
332310180500278
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký
 • DƯƠNG VĂN NHANH (063297567)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 14:34:36
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 14:34:36
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 14:58:33
  Hồ sơ 332310180500278 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
42
332310180500279
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • PHẠM PHƯƠNG THẢO (063221288)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 14:53:34
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 14:53:34
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 14:58:20
  Hồ sơ 332310180500279 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
43
332316180500002
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • VÀNG THỊ BẦU (063287531)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 14:10:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 14:10:06
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 14:56:28
  Hồ sơ 332316180500002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
44
332316180500001
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • VÀNG THỊ BẦU (063287531)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 14:00:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 14:00:53
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 14:52:31
  Hồ sơ 332316180500001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
45
332316180500003
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • VÀNG THỊ BẦU (063287531)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 14:35:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 14:35:53
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 14:42:24
  Hồ sơ 332316180500003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé