Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
332220170900003
 • - Về việc: tranh chap
 • NGYUEN ANH HOANG (063355400)
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 09:44:08
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 09:44:08
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 10:07:45
  Hồ sơ 332220170900003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thanh Bình
47
332225170900010
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • VƯƠNG THỊ MAI (063501595)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 15:49:14
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 15:49:14
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 10:06:30
  Hồ sơ 332225170900010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pha Long
48
332225170900014
 • - Về việc: Công nhận quyền sử dụng đất, giao đất bổ sung
 • LÝ THỊ BÍCH (063016769)
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 09:44:05
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 09:44:05
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 10:05:26
  Hồ sơ 332225170900014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pha Long
49
331026170802361
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN HOÀNG LONG (063381593)
 • - Ngày nộp: 18/08/2017 09:00:19
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2017 09:00:19
 • - Ngày dự kiến trả: 08/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/08/2017 09:36:57
  Hồ sơ 331026170802361 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
50
331026170802377
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • PHẠM NGỌC LÂM (063140941)
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 08:40:40
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 08:40:40
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/08/2017 09:36:45
  Hồ sơ 331026170802377 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
51
331026170601509
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • NGÔ THU TRANG (063409947)
 • - Ngày nộp: 14/06/2017 08:42:41
 • - Ngày tiếp nhận: 14/06/2017 08:42:41
 • - Ngày dự kiến trả: 12/07/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/06/2017 15:49:48
  Hồ sơ 331026170601509 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
52
331026180300167
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG (063277541)
 • - Ngày nộp: 20/03/2018 08:18:45
 • - Ngày tiếp nhận: 20/03/2018 08:18:45
 • - Ngày dự kiến trả: 10/04/2018 08:18:45
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 13:34:59
  Hồ sơ 331026180300167 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
53
331038180300101
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM BÁ KÍNH
 • - Ngày nộp: 26/03/2018 16:26:07
 • - Ngày tiếp nhận: 26/03/2018 16:26:07
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 07:34:37
  Hồ sơ 331038180300101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cam Đường
54
331801170300022
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại II
 • MAI KHẮC THỤ
 • - Ngày nộp: 08/03/2017 09:24:32
 • - Ngày tiếp nhận: 08/03/2017 09:24:32
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2017 09:36:59
  Hồ sơ 331801170300022 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
55
332618180100002
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • THỀN THỊ PHÁN
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 11:49:01
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 11:49:01
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 14:56:35
  Hồ sơ 332618180100002 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nàn Sán
56
331024180100167
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM CÔNG ĐOÁN
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 08:36:39
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 08:36:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 09:15:38
  Hồ sơ 331024180100167 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
57
332308171101531
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (TÁCH THỬA ĐẤT để chuyển nhượng, trao tặng hoặc thừa kế, chuyển mục đích).
 • NGUYỄN VĂN TÀI (HÀN VĂN MINH)
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 14:11:39
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 14:11:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 15:20:57
  Hồ sơ 332308171101531 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
58
332308171001183
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (TÁCH THỬA ĐẤT để chuyển nhượng, trao tặng hoặc thừa kế, chuyển mục đích).
 • BÀN VĂN BINH (LA VĂN ĐẠT)
 • - Ngày nộp: 13/10/2017 09:23:03
 • - Ngày tiếp nhận: 13/10/2017 09:23:03
 • - Ngày dự kiến trả: 10/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 15:20:57
  Hồ sơ 332308171001183 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
59
332708171201635
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
 • CHANG THỊ HOÀ
 • - Ngày nộp: 14/12/2017 11:15:23
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2017 11:15:23
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2018 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 11:31:57
  Hồ sơ 332708171201635 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
60
332308171101435
 • - Về việc: Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Do UBND huyện/TP Cấp).
 • TRẦN VĂN BẰNG
 • - Ngày nộp: 14/11/2017 14:47:29
 • - Ngày tiếp nhận: 14/11/2017 14:47:29
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 10:39:42
  Hồ sơ 332308171101435 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Văn Bàn