Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1442 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
332312180700129
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • TRIỆU ỒNG LAI
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:15:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:15:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 14:02:09
  Hồ sơ 332312180700129 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
47
332312180700130
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HOÀNG VĂN TRẦN
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:16:59
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:16:59
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 14:01:46
  Hồ sơ 332312180700130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
48
332312180700131
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HOÀNG VĂN ĐO
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:19:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:19:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 14:01:23
  Hồ sơ 332312180700131 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
49
332312180700125
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HOÀNG VĂN TRẦN
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 15:11:12
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 15:11:12
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 07:59:19
  Hồ sơ 332312180700125 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
50
332312180700126
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • NGUYỄN THỊ THÀNH
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 15:12:40
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 15:12:40
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 07:58:44
  Hồ sơ 332312180700126 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
51
332312180700127
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HOÀNG VĂN THANH
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 15:25:50
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 15:25:50
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 07:58:20
  Hồ sơ 332312180700127 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
52
331025180504806
 • - Về việc: Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • TRẦN XUÂN THỰC - PM
 • - Ngày nộp: 08/05/2018 09:05:09
 • - Ngày tiếp nhận: 08/05/2018 09:05:09
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2018 09:05:09
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 14:24:49
  Hồ sơ 331025180504806 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
53
330900180300147
 • - Về việc: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • PHẠM HỒNG SƠN (063151744)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 10:01:37
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 10:01:37
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:43
  Hồ sơ 330900180300147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
54
330900180200141
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • NGUYỄN THỊ NGỌC ANH (063342636)
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 15:36:24
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 15:36:24
 • - Ngày dự kiến trả: 10/04/2018 15:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:43
  Hồ sơ 330900180200141 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
55
330900180300195
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Người được đào tạo tại Việt Nam).
 • PHẠM THỊ MINH HẢI (063030986)
 • - Ngày nộp: 13/03/2018 13:40:43
 • - Ngày tiếp nhận: 13/03/2018 13:40:43
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300195 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
56
330900180300169
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • PHAN DUY NGHĨA (063257710)
 • - Ngày nộp: 05/03/2018 15:09:44
 • - Ngày tiếp nhận: 05/03/2018 15:09:44
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 15:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300169 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
57
330900180300166
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG (063544715)
 • - Ngày nộp: 05/03/2018 08:41:09
 • - Ngày tiếp nhận: 05/03/2018 08:41:09
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300166 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
58
330900180300151
 • - Về việc: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • TRƯƠNG KHÁNH TOÀN (063305298)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 10:32:45
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 10:32:45
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300151 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
59
330900180300148
 • - Về việc: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • NGUYỄN THẾ BÁCH (063018449)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 10:04:49
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 10:04:49
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300148 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
60
331111180100004
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • LÝ A KHOA
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 14:59:06
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 14:59:06
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:54:16
  Hồ sơ 331111180100004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sử Pán