Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1124 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
331025180100672
 • - Về việc: Chuyển nhượng (Không cấp mới)
 • VŨ THỊ BÍCH (CN CHO MAI THỊ LIỄU) - BC
 • - Ngày nộp: 16/01/2018 11:40:55
 • - Ngày tiếp nhận: 16/01/2018 11:40:55
 • - Ngày dự kiến trả: 06/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:25:43
 • Hồ sơ 331025180100672 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
47
331025180100311
 • - Về việc: Thừa kế (Không cấp mới)
 • TRỊNH XUÂN THỌ (TK CHO TRỊNH XUÂN HÒA) - BC
 • - Ngày nộp: 08/01/2018 09:22:09
 • - Ngày tiếp nhận: 08/01/2018 09:22:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:25:43
 • Hồ sơ 331025180100311 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
48
331025180100243
 • - Về việc: Tặng cho (Không cấp mới)
 • LÊ QUANG THỤ (TC LÊ THỊ HUẤN) - CL
 • - Ngày nộp: 05/01/2018 10:41:23
 • - Ngày tiếp nhận: 05/01/2018 10:41:23
 • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:25:43
 • Hồ sơ 331025180100243 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
49
331025180101034
 • - Về việc: ĐKBĐ (Điều chỉnh thu hồi đất)
 • LIỂU VIẾT XUÂN - NC
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 15:25:09
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 15:25:09
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:24:54
 • Hồ sơ 331025180101034 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
50
331025180101030
 • - Về việc: ĐKBĐ (địa chỉ thường trú)
 • ĐẶNG VĂN MINH - NC (063179092)
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:54:54
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:54:54
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:24:54
 • Hồ sơ 331025180101030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
51
331025180100832
 • - Về việc: Đính chính địa chỉ thường trú + ĐKBĐ địa chỉ thường trú
 • HỒ ĐẠI QUANG - BL
 • - Ngày nộp: 19/01/2018 14:54:44
 • - Ngày tiếp nhận: 19/01/2018 14:54:44
 • - Ngày dự kiến trả: 09/02/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:24:54
 • Hồ sơ 331025180100832 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
52
331025180100754
 • - Về việc: ĐKBĐ (Thay đổi địa chỉ; Số CMND)
 • LÊ HỒNG TRÁNG - BC
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 09:00:40
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 09:00:40
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:24:54
 • Hồ sơ 331025180100754 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
53
331028180100138
 • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch (Cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại cấp huyệnXã).
 • TRẦN ĐỨC HOÀNG
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 13:40:53
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 13:40:53
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 13:40:53
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:14:17
 • Hồ sơ 331028180100138 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Duyên Hải
54
331025180100505
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đã có các giấy tờ về đất trước ngày 15/10/1993 theo quy định tại thủ tục số 8 kèm theo Quyết định 1330/QĐ-UBND hoặc có Quyết định giao đất trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 (Ra phiếu chuyển thông tin)
 • BÙI HỒNG TRƯỜNG - CL
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 14:38:30
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 14:38:30
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 07:50:22
 • Hồ sơ 331025180100505 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
55
332310171200014
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • PHẠM VĂN DOAN (063388209)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 10:44:19
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 10:44:19
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 15:13:08
 • Hồ sơ 332310171200014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
56
332310171200015
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • LỤC THỊ HUYỀN (063451187)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 14:08:30
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 14:08:30
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 15:12:51
 • Hồ sơ 332310171200015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
57
332310171200013
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • PHẠM THỊ NINH (063463768)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 14:49:57
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 14:49:57
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 09:58:30
 • Hồ sơ 332310171200013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
58
332708161200224
 • - Về việc: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 • VŨ NGỌC BAN (063234330)
 • - Ngày nộp: 29/12/2016 08:44:46
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2016 08:44:46
 • - Ngày dự kiến trả: 06/01/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2016 16:26:34
 • Hồ sơ 332708161200224 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
59
332308171101450
 • - Về việc: Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Do UBND huyện/TP Cấp).
 • PHẠM THỊ ANH (NGUYỄN DUY CƯỜNG)
 • - Ngày nộp: 16/11/2017 10:52:53
 • - Ngày tiếp nhận: 16/11/2017 10:52:53
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 14:54:47
 • Hồ sơ 332308171101450 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Văn Bàn
60
332308171101449
 • - Về việc: Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Do UBND huyện/TP Cấp).
 • NGUYỄN VĂN THAO
 • - Ngày nộp: 16/11/2017 10:23:34
 • - Ngày tiếp nhận: 16/11/2017 10:23:34
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 14:54:47
 • Hồ sơ 332308171101449 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Văn Bàn