Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1750 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
331025180504806
 • - Về việc: Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • TRẦN XUÂN THỰC - PM
 • - Ngày nộp: 08/05/2018 09:05:09
 • - Ngày tiếp nhận: 08/05/2018 09:05:09
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2018 09:05:09
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 14:24:49
  Hồ sơ 331025180504806 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
47
332310180500274
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • VƯƠNG VĂN THÁI (063388429)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 08:05:32
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 08:05:32
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 13:51:09
  Hồ sơ 332310180500274 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
48
330701180500116
 • - Về việc: Cấp gia hạn và bổ sung giấy phép kinh doanh karaoke (bổ sung 07 phòng)
 • BÙI ANH ĐỨC
 • - Ngày nộp: 25/05/2018 10:06:27
 • - Ngày tiếp nhận: 25/05/2018 10:06:27
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 10:53:03
  Hồ sơ 330701180500116 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
49
330701180500115
 • - Về việc: Cấp bổ xung giấy phép kinh doanh karaoke
 • NGUYỄN THỊ NGA
 • - Ngày nộp: 25/05/2018 10:02:12
 • - Ngày tiếp nhận: 25/05/2018 10:02:12
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 10:53:03
  Hồ sơ 330701180500115 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
50
332316171000009
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai (Đối với các phường miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa).
 • DƯƠNG QUANG HÒA (067356489)
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 09:44:28
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 09:44:28
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 08:50:21
  Hồ sơ 332316171000009 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
51
330900180300147
 • - Về việc: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • PHẠM HỒNG SƠN (063151744)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 10:01:37
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 10:01:37
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:43
  Hồ sơ 330900180300147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
52
330900180200141
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • NGUYỄN THỊ NGỌC ANH (063342636)
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 15:36:24
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 15:36:24
 • - Ngày dự kiến trả: 10/04/2018 15:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:43
  Hồ sơ 330900180200141 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
53
330900180300195
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Người được đào tạo tại Việt Nam).
 • PHẠM THỊ MINH HẢI (063030986)
 • - Ngày nộp: 13/03/2018 13:40:43
 • - Ngày tiếp nhận: 13/03/2018 13:40:43
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300195 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
54
330900180300169
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • PHAN DUY NGHĨA (063257710)
 • - Ngày nộp: 05/03/2018 15:09:44
 • - Ngày tiếp nhận: 05/03/2018 15:09:44
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 15:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300169 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
55
330900180300166
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG (063544715)
 • - Ngày nộp: 05/03/2018 08:41:09
 • - Ngày tiếp nhận: 05/03/2018 08:41:09
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300166 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
56
330900180300151
 • - Về việc: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • TRƯƠNG KHÁNH TOÀN (063305298)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 10:32:45
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 10:32:45
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300151 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
57
330900180300148
 • - Về việc: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • NGUYỄN THẾ BÁCH (063018449)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 10:04:49
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 10:04:49
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:58:29
  Hồ sơ 330900180300148 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
58
331111180100004
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • LÝ A KHOA
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 14:59:06
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 14:59:06
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 08:54:16
  Hồ sơ 331111180100004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sử Pán
59
332310171200014
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • PHẠM VĂN DOAN (063388209)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 10:44:19
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 10:44:19
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 15:13:08
  Hồ sơ 332310171200014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
60
332310171200015
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • LỤC THỊ HUYỀN (063451187)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 14:08:30
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 14:08:30
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 15:12:51
  Hồ sơ 332310171200015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng