Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1750 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
332310171200013
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • PHẠM THỊ NINH (063463768)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 14:49:57
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 14:49:57
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 09:58:30
  Hồ sơ 332310171200013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
62
331024171101343
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VŨ NĂNG HÙNG
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:14:36
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:14:36
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
  Hồ sơ 331024171101343 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
63
331024171101342
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ THỊ LƯU
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 15:05:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 15:05:54
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
  Hồ sơ 331024171101342 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
64
331024171101339
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VŨ THỊ DUYÊN
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 13:44:17
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 13:44:17
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
  Hồ sơ 331024171101339 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
65
331026170802361
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN HOÀNG LONG (063381593)
 • - Ngày nộp: 18/08/2017 09:00:19
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2017 09:00:19
 • - Ngày dự kiến trả: 08/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/08/2017 09:36:57
  Hồ sơ 331026170802361 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
66
331026170802377
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • PHẠM NGỌC LÂM (063140941)
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 08:40:40
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 08:40:40
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/08/2017 09:36:45
  Hồ sơ 331026170802377 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
67
331026170601509
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • NGÔ THU TRANG (063409947)
 • - Ngày nộp: 14/06/2017 08:42:41
 • - Ngày tiếp nhận: 14/06/2017 08:42:41
 • - Ngày dự kiến trả: 12/07/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/06/2017 15:49:48
  Hồ sơ 331026170601509 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
68
332310180500272
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh).
 • VI THỊ HIÊN (063521911)
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 09:59:01
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 09:59:01
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 14:10:01
  Hồ sơ 332310180500272 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
69
332708180500522
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
 • PHẠM VĂN HẢI - CK 486017
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 09:52:30
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 09:52:30
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:45:04
  Hồ sơ 332708180500522 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
70
332708180500521
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
 • PHẠM VĂN HẢI - CK 486016
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 09:51:28
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 09:51:28
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:45:04
  Hồ sơ 332708180500521 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
71
332708180500520
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
 • PHẠM VĂN HẢI - CK 486015
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 09:50:21
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 09:50:21
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:45:04
  Hồ sơ 332708180500520 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
72
332708180500519
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (Tiếp nhận tại một cửa UBND Huyện).
 • PHẠM VĂN HẢI - CK 486014
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 09:45:45
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 09:45:45
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:45:04
  Hồ sơ 332708180500519 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
73
331026180500346
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • VŨ ANH TUẤN (063079681)
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 10:41:31
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 10:41:31
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 10:41:31
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:25:27
  Hồ sơ 331026180500346 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
74
331024180500733
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • MAI HIỀN LƯƠNG (063064415)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 10:09:22
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 10:09:22
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:19:05
  Hồ sơ 331024180500733 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
75
331026180300167
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG (063277541)
 • - Ngày nộp: 20/03/2018 08:18:45
 • - Ngày tiếp nhận: 20/03/2018 08:18:45
 • - Ngày dự kiến trả: 10/04/2018 08:18:45
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 13:34:59
  Hồ sơ 331026180300167 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân