Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
332726170900002
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • GJ
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 14:48:19
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 14:48:19
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:47:58
  Hồ sơ 332726170900002 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pa Cheo
62
332726170900006
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÝ A HỬ (063245632)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 09:15:02
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 09:15:02
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:23:43
  Hồ sơ 332726170900006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pa Cheo
63
331025170810044
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • HÀ MINH GIÁM - CL
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 14:47:17
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 14:47:17
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 07:24:43
  Hồ sơ 331025170810044 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
64
331026170902571
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • ĐẶNG THỊ LIỄU (060980777)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 14:58:53
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 14:58:53
 • - Ngày dự kiến trả: 10/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 07:07:40
  Hồ sơ 331026170902571 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
65
332608170700264
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
 • NGUYỄN VĂN THỊNH
 • - Ngày nộp: 11/07/2017 15:12:25
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2017 15:12:25
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/07/2017 15:26:23
  Hồ sơ 332608170700264 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Si Ma Cai
66
331026170702002
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • HÀ THỊ THANH VÂN (131283077)
 • - Ngày nộp: 18/07/2017 16:36:14
 • - Ngày tiếp nhận: 18/07/2017 16:36:14
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/07/2017 07:15:53
  Hồ sơ 331026170702002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
67
331026170400648
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • LÊ ĐÌNH VĂN
 • - Ngày nộp: 19/04/2017 09:40:13
 • - Ngày tiếp nhận: 19/04/2017 09:40:13
 • - Ngày dự kiến trả: 12/05/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/04/2017 16:29:41
  Hồ sơ 331026170400648 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
68
332708180300289
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc.
 • CHẢO LÁO LỞ
 • - Ngày nộp: 26/03/2018 09:27:51
 • - Ngày tiếp nhận: 26/03/2018 09:27:51
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/03/2018 09:05:19
  Hồ sơ 332708180300289 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
69
331026180300155
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN NGỌC KHÁNH HUYỀN (063512181)
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 15:18:43
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 15:18:43
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/03/2018 08:34:35
  Hồ sơ 331026180300155 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
70
332310180200054
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • ĐẶNG VĂN TON (063451148)
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 10:36:50
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 10:36:50
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 14:24:04
  Hồ sơ 332310180200054 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
71
330701171100550
 • - Về việc: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo
 • CÔNG TY CỔ PHẦN T - BRAND VIỆT NAM
 • - Ngày nộp: 24/11/2017 09:52:48
 • - Ngày tiếp nhận: 24/11/2017 09:52:48
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 13:55:20
  Hồ sơ 330701171100550 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
72
331026171102893
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • BÙI HOÀNG LÂM (063524480)
 • - Ngày nộp: 15/11/2017 16:04:11
 • - Ngày tiếp nhận: 15/11/2017 16:04:11
 • - Ngày dự kiến trả: 06/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 10:45:10
  Hồ sơ 331026171102893 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
73
331026171102915
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • TRẦN QUỐC TRUNG (063288611)
 • - Ngày nộp: 16/11/2017 16:02:48
 • - Ngày tiếp nhận: 16/11/2017 16:02:48
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 10:44:36
  Hồ sơ 331026171102915 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
74
331026171002795
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • ĐỖ VĂN QUANG (063019723)
 • - Ngày nộp: 23/10/2017 09:40:14
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2017 09:40:14
 • - Ngày dự kiến trả: 13/11/2017 09:40:14
 • - Ngày có kết quả: 27/10/2017 11:29:49
  Hồ sơ 331026171002795 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
75
331026171002797
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • HOÀNG THỊ THU HUYỀN (063532283)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 07:45:08
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 07:45:08
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2017 07:45:08
 • - Ngày có kết quả: 27/10/2017 11:29:26
  Hồ sơ 331026171002797 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân