Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1441 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
331024171101343
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VŨ NĂNG HÙNG
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:14:36
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:14:36
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
  Hồ sơ 331024171101343 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
62
331024171101342
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ THỊ LƯU
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 15:05:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 15:05:54
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
  Hồ sơ 331024171101342 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
63
331024171101339
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VŨ THỊ DUYÊN
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 13:44:17
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 13:44:17
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
  Hồ sơ 331024171101339 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
64
332708181001422
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
 • NÙNG A CAO
 • - Ngày nộp: 16/10/2018 09:09:53
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2018 09:09:53
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/10/2018 14:19:36
  Hồ sơ 332708181001422 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
65
331025181010750
 • - Về việc: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • ĐINH VĂN ĐẠO - KT
 • - Ngày nộp: 15/10/2018 10:23:03
 • - Ngày tiếp nhận: 15/10/2018 10:23:03
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 10:23:03
 • - Ngày có kết quả: 29/10/2018 11:39:34
  Hồ sơ 331025181010750 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
66
331025181010604
 • - Về việc: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • NGÔ THỊ GẤM - KT
 • - Ngày nộp: 09/10/2018 15:17:18
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2018 15:17:18
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2018 15:17:18
 • - Ngày có kết quả: 29/10/2018 11:39:34
  Hồ sơ 331025181010604 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
67
330900181000509
 • - Về việc: Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)
 • NGUYỄN VĂN LINH
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 15:41:33
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 15:41:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 15:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/10/2018 09:11:27
  Hồ sơ 330900181000509 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
68
332312181000234
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • HOÀNG THỊ ĐẮC
 • - Ngày nộp: 23/10/2018 10:56:34
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2018 10:56:34
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/10/2018 08:35:38
  Hồ sơ 332312181000234 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
69
332312181000235
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÝ THỊ QUỲNH
 • - Ngày nộp: 23/10/2018 10:58:12
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2018 10:58:12
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/10/2018 08:35:13
  Hồ sơ 332312181000235 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
70
331201180200079
 • - Về việc: Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại (gộp thủ tục 17+18) dự án tại bệnh viện đa khoa thành phố Lào Cai tại đường Điện Biên, phường Lào Cai, phòng khám đa khoa Khu Vực Pom Hán, phòng Khám đa khoa khu vực Hợp Thành (không có công trình tự xử lý).
 • BỆNH VIÊN ĐA KHOA THÀNH PHỐ LÀO CAI - TỈNH LÀO CAI
 • - Ngày nộp: 02/02/2018 10:10:33
 • - Ngày tiếp nhận: 02/02/2018 10:10:33
 • - Ngày dự kiến trả: 02/03/2018 10:10:33
 • - Ngày có kết quả: 29/08/2018 09:38:03
  Hồ sơ 331201180200079 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ Phận TN & TKQ Sở TMNT
71
331201180500218
 • - Về việc: Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại (gộp thủ tục 17+18) dự án nhà máy thủy điện Nậm Nhùn 1 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (không có công trình tự xử lý).
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN
 • - Ngày nộp: 15/05/2018 08:02:09
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2018 08:02:09
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 08:02:09
 • - Ngày có kết quả: 29/08/2018 09:29:52
  Hồ sơ 331201180500218 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ Phận TN & TKQ Sở TMNT
72
331201180600300
 • - Về việc: Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại (gộp thủ tục 17+18) (không có công trình tự xử lý).
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHOT PHO APATIT VIỆT NAM
 • - Ngày nộp: 18/06/2018 10:52:29
 • - Ngày tiếp nhận: 18/06/2018 10:52:29
 • - Ngày dự kiến trả: 09/07/2018 10:52:29
 • - Ngày có kết quả: 29/08/2018 09:24:03
  Hồ sơ 331201180600300 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ Phận TN & TKQ Sở TMNT
73
332708180500522
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
 • PHẠM VĂN HẢI - CK 486017
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 09:52:30
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 09:52:30
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:45:04
  Hồ sơ 332708180500522 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
74
332708180500521
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
 • PHẠM VĂN HẢI - CK 486016
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 09:51:28
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 09:51:28
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:45:04
  Hồ sơ 332708180500521 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
75
332708180500520
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
 • PHẠM VĂN HẢI - CK 486015
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 09:50:21
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 09:50:21
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:45:04
  Hồ sơ 332708180500520 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát