Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1124 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
331024171101343
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VŨ NĂNG HÙNG
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:14:36
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:14:36
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
 • Hồ sơ 331024171101343 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
62
331024171101342
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐỖ THỊ LƯU
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 15:05:54
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 15:05:54
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
 • Hồ sơ 331024171101342 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
63
331024171101339
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VŨ THỊ DUYÊN
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 13:44:17
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 13:44:17
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 10:27:56
 • Hồ sơ 331024171101339 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
64
33102516119046
 • - Về việc: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ THỊ
 • NGUYỄN THÚY HIỀN - BC
 • - Ngày nộp: 04/11/2016 09:24:43
 • - Ngày tiếp nhận: 04/11/2016 09:24:43
 • - Ngày dự kiến trả: 25/11/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2016 08:08:03
 • Hồ sơ 33102516119046 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
65
332225170900017
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • THAO SEO LAO
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 15:39:06
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 15:39:06
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 15:41:33
 • Hồ sơ 332225170900017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pha Long
66
332720170900007
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • MÃ A CHÂU
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 10:40:17
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 10:40:17
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 14:14:15
 • Hồ sơ 332720170900007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dền Thàng
67
332225170900005
 • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • NGUYEN VAN AN
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 09:50:35
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 09:50:35
 • - Ngày dự kiến trả: 16/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 11:12:26
 • Hồ sơ 332225170900005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pha Long
68
332220170900003
 • - Về việc: tranh chap
 • NGYUEN ANH HOANG (063355400)
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 09:44:08
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 09:44:08
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 10:07:45
 • Hồ sơ 332220170900003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thanh Bình
69
332225170900010
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • VƯƠNG THỊ MAI (063501595)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 15:49:14
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 15:49:14
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 10:06:30
 • Hồ sơ 332225170900010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pha Long
70
332225170900014
 • - Về việc: Công nhận quyền sử dụng đất, giao đất bổ sung
 • LÝ THỊ BÍCH (063016769)
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 09:44:05
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 09:44:05
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 10:05:26
 • Hồ sơ 332225170900014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pha Long
71
331026170802361
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN HOÀNG LONG (063381593)
 • - Ngày nộp: 18/08/2017 09:00:19
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2017 09:00:19
 • - Ngày dự kiến trả: 08/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/08/2017 09:36:57
 • Hồ sơ 331026170802361 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
72
331026170802377
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • PHẠM NGỌC LÂM (063140941)
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 08:40:40
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 08:40:40
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/08/2017 09:36:45
 • Hồ sơ 331026170802377 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
73
331025170607092
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • NGUYỄN VĂN LÀ - BC
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 14:57:10
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 14:57:10
 • - Ngày dự kiến trả: 06/07/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/06/2017 17:33:15
 • Hồ sơ 331025170607092 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
74
331026170601509
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
 • NGÔ THU TRANG (063409947)
 • - Ngày nộp: 14/06/2017 08:42:41
 • - Ngày tiếp nhận: 14/06/2017 08:42:41
 • - Ngày dự kiến trả: 12/07/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/06/2017 15:49:48
 • Hồ sơ 331026170601509 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
75
331801170300022
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại II
 • MAI KHẮC THỤ
 • - Ngày nộp: 08/03/2017 09:24:32
 • - Ngày tiếp nhận: 08/03/2017 09:24:32
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2017 09:36:59
 • Hồ sơ 331801170300022 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý