Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
332708170901289
 • - Về việc: Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • ĐỖ VĂN NGUYÊN
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 13:52:56
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 13:52:56
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 15:21:38
  Hồ sơ 332708170901289 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
77
331025170809470
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • PHẠM HOÀNG VÂN, PHẠM VĂN XUYÊN, PHẠM THỊ THƯƠNG - BC (03 BỘ)
 • - Ngày nộp: 08/08/2017 09:37:43
 • - Ngày tiếp nhận: 08/08/2017 09:37:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/08/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 10:42:37
  Hồ sơ 331025170809470 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
78
332721170900007
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai
 • TAN A LIEU
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:51:42
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:51:42
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 10:12:34
  Hồ sơ 332721170900007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Mường Hum
79
332730170900003
 • - Về việc: Công nhận quyền sử dụng đất, giao đất bổ sung
 • TRẦN VĂN A (062246598)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 09:02:48
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 09:02:48
 • - Ngày dự kiến trả: 23/10/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 09:29:16
  Hồ sơ 332730170900003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tòng Sành
80
331024170700858
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • MA VĂN QUÂN
 • - Ngày nộp: 26/07/2017 15:13:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2017 15:13:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/07/2017 16:49:30
  Hồ sơ 331024170700858 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
81
331024170700857
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN DUY QUANG
 • - Ngày nộp: 26/07/2017 15:06:03
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2017 15:06:03
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/07/2017 16:49:30
  Hồ sơ 331024170700857 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
82
331024170700855
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 26/07/2017 09:43:28
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2017 09:43:28
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/07/2017 16:49:30
  Hồ sơ 331024170700855 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
83
332310180400119
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • HOÀNG THỊ HẠNH (063152603)
 • - Ngày nộp: 27/04/2018 14:50:58
 • - Ngày tiếp nhận: 27/04/2018 14:50:58
 • - Ngày dự kiến trả: 08/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 27/04/2018 15:34:52
  Hồ sơ 332310180400119 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
84
331026180400265
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • ĐỖ TÚ NAM (063173949)
 • - Ngày nộp: 17/04/2018 11:10:24
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2018 11:10:24
 • - Ngày dự kiến trả: 11/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 27/04/2018 13:44:09
  Hồ sơ 331026180400265 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
85
331025180403142
 • - Về việc: Tặng cho (Cấp mới)
 • BÙI THỊ THÀNH (TC BÙI DUY ĐANG CÙNG NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG) - BM
 • - Ngày nộp: 04/04/2018 14:01:43
 • - Ngày tiếp nhận: 04/04/2018 14:01:43
 • - Ngày dự kiến trả: 27/04/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 27/04/2018 08:34:54
  Hồ sơ 331025180403142 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
86
332310180400115
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh).
 • PHẠM THỊ THÚY (063388622)
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 08:11:30
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 08:11:30
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 27/04/2018 07:22:23
  Hồ sơ 332310180400115 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
87
332310180400116
 • - Về việc: Đăng ký khai tử (cần xác minh).
 • SẦM THỊ HOÀN (063096973)
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 08:40:03
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 08:40:03
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 27/04/2018 07:21:54
  Hồ sơ 332310180400116 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
88
332310180400117
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • LÝ VĂN CHỨC (063442375)
 • - Ngày nộp: 26/04/2018 14:41:57
 • - Ngày tiếp nhận: 26/04/2018 14:41:57
 • - Ngày dự kiến trả: 07/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 27/04/2018 07:21:31
  Hồ sơ 332310180400117 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
89
332310180300085
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • NÔNG THỊ THẾ (063221155)
 • - Ngày nộp: 26/03/2018 15:23:10
 • - Ngày tiếp nhận: 26/03/2018 15:23:10
 • - Ngày dự kiến trả: 02/04/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 27/03/2018 14:43:45
  Hồ sơ 332310180300085 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
90
332708170300279
 • - Về việc: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
 • VŨ THỊ HẠNH (063241093)
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 08:31:36
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 08:31:36
 • - Ngày dự kiến trả: 31/03/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/03/2017 14:49:29
  Hồ sơ 332708170300279 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát