Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1441 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
332708180500519
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (Tiếp nhận tại một cửa UBND Huyện).
 • PHẠM VĂN HẢI - CK 486014
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 09:45:45
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 09:45:45
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:45:04
  Hồ sơ 332708180500519 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
77
331024180500733
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • MAI HIỀN LƯƠNG (063064415)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 10:09:22
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 10:09:22
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2018 10:19:05
  Hồ sơ 331024180500733 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
78
331038180300101
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM BÁ KÍNH
 • - Ngày nộp: 26/03/2018 16:26:07
 • - Ngày tiếp nhận: 26/03/2018 16:26:07
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 07:34:37
  Hồ sơ 331038180300101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cam Đường
79
331801170300022
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại II
 • MAI KHẮC THỤ
 • - Ngày nộp: 08/03/2017 09:24:32
 • - Ngày tiếp nhận: 08/03/2017 09:24:32
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2017 09:36:59
  Hồ sơ 331801170300022 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
80
331024180100167
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM CÔNG ĐOÁN
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 08:36:39
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 08:36:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 09:15:38
  Hồ sơ 331024180100167 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
81
332308171101531
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (TÁCH THỬA ĐẤT để chuyển nhượng, trao tặng hoặc thừa kế, chuyển mục đích).
 • NGUYỄN VĂN TÀI (HÀN VĂN MINH)
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 14:11:39
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 14:11:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 15:20:57
  Hồ sơ 332308171101531 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
82
332308171001183
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (TÁCH THỬA ĐẤT để chuyển nhượng, trao tặng hoặc thừa kế, chuyển mục đích).
 • BÀN VĂN BINH (LA VĂN ĐẠT)
 • - Ngày nộp: 13/10/2017 09:23:03
 • - Ngày tiếp nhận: 13/10/2017 09:23:03
 • - Ngày dự kiến trả: 10/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 15:20:57
  Hồ sơ 332308171001183 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
83
332316180900011
 • - Về việc: Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lí cơ sở tín ngưỡng
 • ĐINH THỊ PHƯƠNG NHUNG (061008884)
 • - Ngày nộp: 28/09/2018 15:06:30
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2018 15:06:30
 • - Ngày dự kiến trả: 01/10/2018 15:06:30
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 15:15:17
  Hồ sơ 332316180900011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
84
332316180900009
 • - Về việc: Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải -X
 • LÝ VĂN TIM (063068391)
 • - Ngày nộp: 28/09/2018 15:06:27
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2018 15:06:27
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2018 15:06:27
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 15:15:00
  Hồ sơ 332316180900009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nậm Xé
85
331038180900534
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VI THỊ CHIẾN
 • - Ngày nộp: 28/09/2018 08:11:33
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2018 08:11:33
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2018 10:43:22
  Hồ sơ 331038180900534 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cam Đường
86
332726170900002
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • GJ
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 14:48:19
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 14:48:19
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:47:58
  Hồ sơ 332726170900002 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pa Cheo
87
332726170900006
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÝ A HỬ (063245632)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 09:15:02
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 09:15:02
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:23:43
  Hồ sơ 332726170900006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pa Cheo
88
331025170810044
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • HÀ MINH GIÁM - CL
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 14:47:17
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 14:47:17
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 07:24:43
  Hồ sơ 331025170810044 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
89
331024180700873
 • - Về việc: Thủ tục giao đất bổ sung (Chưa có TRÍCH LỤC ).
 • TRẦN THỊ VÂN (063070032)
 • - Ngày nộp: 10/07/2018 17:57:20
 • - Ngày tiếp nhận: 10/07/2018 17:57:20
 • - Ngày dự kiến trả: 21/08/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/08/2018 16:09:23
  Hồ sơ 331024180700873 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
90
332608170700264
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
 • NGUYỄN VĂN THỊNH
 • - Ngày nộp: 11/07/2017 15:12:25
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2017 15:12:25
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/07/2017 15:26:23
  Hồ sơ 332608170700264 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Si Ma Cai