Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1750 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
331038180300101
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM BÁ KÍNH
 • - Ngày nộp: 26/03/2018 16:26:07
 • - Ngày tiếp nhận: 26/03/2018 16:26:07
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 07:34:37
  Hồ sơ 331038180300101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cam Đường
77
331801170300022
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại II
 • MAI KHẮC THỤ
 • - Ngày nộp: 08/03/2017 09:24:32
 • - Ngày tiếp nhận: 08/03/2017 09:24:32
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2017 09:36:59
  Hồ sơ 331801170300022 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
78
331024180100167
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM CÔNG ĐOÁN
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 08:36:39
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 08:36:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 09:15:38
  Hồ sơ 331024180100167 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
79
332308171101531
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (TÁCH THỬA ĐẤT để chuyển nhượng, trao tặng hoặc thừa kế, chuyển mục đích).
 • NGUYỄN VĂN TÀI (HÀN VĂN MINH)
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 14:11:39
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 14:11:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 15:20:57
  Hồ sơ 332308171101531 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
80
332308171001183
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (TÁCH THỬA ĐẤT để chuyển nhượng, trao tặng hoặc thừa kế, chuyển mục đích).
 • BÀN VĂN BINH (LA VĂN ĐẠT)
 • - Ngày nộp: 13/10/2017 09:23:03
 • - Ngày tiếp nhận: 13/10/2017 09:23:03
 • - Ngày dự kiến trả: 10/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 15:20:57
  Hồ sơ 332308171001183 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
81
332726170900002
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • GJ
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 14:48:19
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 14:48:19
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:47:58
  Hồ sơ 332726170900002 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pa Cheo
82
332726170900006
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÝ A HỬ (063245632)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 09:15:02
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 09:15:02
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:23:43
  Hồ sơ 332726170900006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pa Cheo
83
331025170810044
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • HÀ MINH GIÁM - CL
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 14:47:17
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 14:47:17
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 07:24:43
  Hồ sơ 331025170810044 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
84
331026170902571
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • ĐẶNG THỊ LIỄU (060980777)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 14:58:53
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 14:58:53
 • - Ngày dự kiến trả: 10/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 07:07:40
  Hồ sơ 331026170902571 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
85
332608170700264
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
 • NGUYỄN VĂN THỊNH
 • - Ngày nộp: 11/07/2017 15:12:25
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2017 15:12:25
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/07/2017 15:26:23
  Hồ sơ 332608170700264 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Si Ma Cai
86
331026170702002
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • HÀ THỊ THANH VÂN (131283077)
 • - Ngày nộp: 18/07/2017 16:36:14
 • - Ngày tiếp nhận: 18/07/2017 16:36:14
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/07/2017 07:15:53
  Hồ sơ 331026170702002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
87
331038180600359
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • MÃ VĂN ĐẰNG
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 11:05:03
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 11:05:03
 • - Ngày dự kiến trả: 03/07/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 14:08:42
  Hồ sơ 331038180600359 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cam Đường
88
331038180600357
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 07:50:09
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 07:50:09
 • - Ngày dự kiến trả: 03/07/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 14:08:42
  Hồ sơ 331038180600357 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cam Đường
89
332310180600314
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • NGUYỄN THỊ LIÊN (063018622)
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 09:18:31
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 09:18:31
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 09:52:50
  Hồ sơ 332310180600314 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
90
332310180600315
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • LÊ THỊ MINH THẢO (063360230)
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 09:24:41
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 09:24:41
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 09:52:24
  Hồ sơ 332310180600315 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng