Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1441 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
331038180600359
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • MÃ VĂN ĐẰNG
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 11:05:03
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 11:05:03
 • - Ngày dự kiến trả: 03/07/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 14:08:42
  Hồ sơ 331038180600359 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cam Đường
92
331038180600357
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 07:50:09
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 07:50:09
 • - Ngày dự kiến trả: 03/07/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 14:08:42
  Hồ sơ 331038180600357 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cam Đường
93
332312180600050
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch
 • LA ĐỨC NGHIỆP
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 09:07:39
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 09:07:39
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:36:38
  Hồ sơ 332312180600050 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
94
332312180600053
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • HÀ THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 07:35:03
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 07:35:03
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:35:47
  Hồ sơ 332312180600053 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
95
332312180600054
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • TRIỆU NGUYÊN VẠN
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 08:27:43
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 08:27:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:35:10
  Hồ sơ 332312180600054 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
96
332312180600048
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LA THỊ HIẾN
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 09:04:49
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 09:04:49
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:33:27
  Hồ sơ 332312180600048 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
97
332312180600020
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • LA THỊ MẾN
 • - Ngày nộp: 12/06/2018 10:05:14
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2018 10:05:14
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:33:02
  Hồ sơ 332312180600020 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
98
332312180600049
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • BÀN THỊ PẾT
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 09:05:59
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 09:05:59
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:33:00
  Hồ sơ 332312180600049 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
99
332312180600021
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • HOÀNG VĂN TIÊU
 • - Ngày nộp: 12/06/2018 10:07:07
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2018 10:07:07
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:32:15
  Hồ sơ 332312180600021 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
100
332312180600051
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • LA THỊ MINH NHẤT
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 16:25:06
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 16:25:06
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:32:12
  Hồ sơ 332312180600051 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
101
332312180600052
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh).
 • HÀ THỊ HUÊ
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 16:26:29
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 16:26:29
 • - Ngày dự kiến trả: 02/07/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:31:24
  Hồ sơ 332312180600052 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
102
331024180500719
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TẠ THỊ VÂN (063018997)
 • - Ngày nộp: 24/05/2018 15:05:05
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2018 15:05:05
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 09:41:19
  Hồ sơ 331024180500719 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
103
331024180500725
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN VĂN PHÚC (063070034)
 • - Ngày nộp: 25/05/2018 08:07:34
 • - Ngày tiếp nhận: 25/05/2018 08:07:34
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 09:40:55
  Hồ sơ 331024180500725 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
104
332708180500588
 • - Về việc: Chuyển nhượng - Cấp GCN
 • ĐÀO THỊ THANH (NCN ĐOÀN VĂN NAM) BV - CẤP GCN
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 14:03:48
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 14:03:48
 • - Ngày dự kiến trả: 01/10/2018 09:09:47
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2018 11:13:09
  Hồ sơ 332708180500588 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
105
331025170809470
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • PHẠM HOÀNG VÂN, PHẠM VĂN XUYÊN, PHẠM THỊ THƯƠNG - BC (03 BỘ)
 • - Ngày nộp: 08/08/2017 09:37:43
 • - Ngày tiếp nhận: 08/08/2017 09:37:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/08/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 10:42:37
  Hồ sơ 331025170809470 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai