Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
331026170300104
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • HOÀNG TRƯỜNG GIANG (063234466)
 • - Ngày nộp: 15/03/2017 14:12:08
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2017 14:12:08
 • - Ngày dự kiến trả: 06/04/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/03/2017 07:45:51
  Hồ sơ 331026170300104 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
92
332310180200053
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh).
 • LƯƠNG THỊ NGUYỆT (063297324)
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 14:44:59
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 14:44:59
 • - Ngày dự kiến trả: 02/03/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 16:13:16
  Hồ sơ 332310180200053 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
93
330701171200599
 • - Về việc: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng zôn
 • TRƯƠNG NGỌC HOA
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 09:29:53
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 09:29:53
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 26/12/2017 09:44:24
  Hồ sơ 330701171200599 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
94
331026171203030
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • TRẦN THỊ HUỆ (063334068)
 • - Ngày nộp: 14/12/2017 16:34:21
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2017 16:34:21
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2018 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 26/12/2017 07:46:23
  Hồ sơ 331026171203030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
95
332331171000009
 • - Về việc: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất
 • NGUYỄN VĂN A (063302738)
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 14:55:17
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 14:55:17
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 14:55:17
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 15:25:49
  Hồ sơ 332331171000009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tân Thượng
96
332314171000013
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai (Đối với các phường miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa).
 • NGUYỄN VĂN A (063093747)
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 09:47:14
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 09:47:14
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 10:04:35
  Hồ sơ 332314171000013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thẩm Dương
97
332331171000007
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai (Đối với các phường miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa).
 • NGUYỄN VĂN NAM
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 09:44:38
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 09:44:38
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 10:04:34
  Hồ sơ 332331171000007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tân Thượng
98
332314171000010
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai (Đối với các phường miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa).
 • HÀ THỊ XUÂN (063152136)
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 15:12:29
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 15:12:29
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 09:32:47
  Hồ sơ 332314171000010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thẩm Dương
99
331026171002724
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • VŨ NGỌC DŨNG (063265640)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 08:49:01
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 08:49:01
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2017 08:49:01
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 08:28:11
  Hồ sơ 331026171002724 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
100
331026171002725
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • TRẦN VĂN QUANG (063265603)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 08:55:28
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 08:55:28
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2017 08:55:28
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 08:27:57
  Hồ sơ 331026171002725 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
101
331026171002727
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • BÙI ĐỨC ANH (063184985)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 09:14:15
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 09:14:15
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2017 09:14:15
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 08:27:29
  Hồ sơ 331026171002727 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
102
331024170901090
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN BÍCH THỦY
 • - Ngày nộp: 22/09/2017 14:38:37
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2017 14:38:37
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 26/09/2017 16:08:30
  Hồ sơ 331024170901090 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
103
331024170901089
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • ĐÀO QUANG TRUNG
 • - Ngày nộp: 22/09/2017 08:49:03
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2017 08:49:03
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 26/09/2017 16:08:30
  Hồ sơ 331024170901089 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
104
332729170900003
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • GIÀNG A CA (06344251154)
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 15:07:49
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 15:07:49
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 26/09/2017 15:19:51
  Hồ sơ 332729170900003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sàng Ma Sáo
105
332733170900005
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN HUY (063093745)
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 14:56:20
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 14:56:20
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 14:56:20
 • - Ngày có kết quả: 26/09/2017 14:58:21
  Hồ sơ 332733170900005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Bản Qua