Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1750 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
332312180600050
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch
 • LA ĐỨC NGHIỆP
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 09:07:39
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 09:07:39
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:36:38
  Hồ sơ 332312180600050 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
92
332312180600053
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • HÀ THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 07:35:03
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 07:35:03
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:35:47
  Hồ sơ 332312180600053 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
93
332312180600054
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • TRIỆU NGUYÊN VẠN
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 08:27:43
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 08:27:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:35:10
  Hồ sơ 332312180600054 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
94
332312180600048
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LA THỊ HIẾN
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 09:04:49
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 09:04:49
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:33:27
  Hồ sơ 332312180600048 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
95
332312180600020
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • LA THỊ MẾN
 • - Ngày nộp: 12/06/2018 10:05:14
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2018 10:05:14
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:33:02
  Hồ sơ 332312180600020 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
96
332312180600049
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • BÀN THỊ PẾT
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 09:05:59
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 09:05:59
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:33:00
  Hồ sơ 332312180600049 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
97
332312180600021
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • HOÀNG VĂN TIÊU
 • - Ngày nộp: 12/06/2018 10:07:07
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2018 10:07:07
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:32:15
  Hồ sơ 332312180600021 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
98
332312180600051
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • LA THỊ MINH NHẤT
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 16:25:06
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 16:25:06
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:32:12
  Hồ sơ 332312180600051 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
99
332312180600052
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh).
 • HÀ THỊ HUÊ
 • - Ngày nộp: 27/06/2018 16:26:29
 • - Ngày tiếp nhận: 27/06/2018 16:26:29
 • - Ngày dự kiến trả: 02/07/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/06/2018 08:31:24
  Hồ sơ 332312180600052 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
100
332310180500271
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • HOÀNG THỊ PHỦ (063297363)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 16:10:26
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 16:10:26
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 16:31:08
  Hồ sơ 332310180500271 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
101
332310180500270
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký
 • LƯƠNG NGỌC VIÊN (063221213)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 16:06:50
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 16:06:50
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 16:29:22
  Hồ sơ 332310180500270 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
102
332311180500008
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • LỰ VĂN THÒN (063104854)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 09:56:02
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 09:56:02
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 10:27:10
  Hồ sơ 332311180500008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hòa Mạc
103
331024180500719
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TẠ THỊ VÂN (063018997)
 • - Ngày nộp: 24/05/2018 15:05:05
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2018 15:05:05
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 09:41:19
  Hồ sơ 331024180500719 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
104
331024180500725
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN VĂN PHÚC (063070034)
 • - Ngày nộp: 25/05/2018 08:07:34
 • - Ngày tiếp nhận: 25/05/2018 08:07:34
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 09:40:55
  Hồ sơ 331024180500725 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
105
332310180500269
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LỰ THANH ĐIỀN (063388619)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 09:03:19
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 09:03:19
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 09:28:58
  Hồ sơ 332310180500269 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng