Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1124 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
331024180100167
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM CÔNG ĐOÁN
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 08:36:39
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 08:36:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 09:15:38
 • Hồ sơ 331024180100167 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
92
331025180100800
 • - Về việc: Đính chính họ của người sử dụng đất
 • ĐẶNG VIỆT HÙNG - BC
 • - Ngày nộp: 19/01/2018 08:47:50
 • - Ngày tiếp nhận: 19/01/2018 08:47:50
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 08:47:50
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 07:45:03
 • Hồ sơ 331025180100800 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
93
332308171101531
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (TÁCH THỬA ĐẤT để chuyển nhượng, trao tặng hoặc thừa kế, chuyển mục đích).
 • NGUYỄN VĂN TÀI (HÀN VĂN MINH)
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 14:11:39
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 14:11:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 15:20:57
 • Hồ sơ 332308171101531 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Văn Bàn
94
332308171001183
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (TÁCH THỬA ĐẤT để chuyển nhượng, trao tặng hoặc thừa kế, chuyển mục đích).
 • BÀN VĂN BINH (LA VĂN ĐẠT)
 • - Ngày nộp: 13/10/2017 09:23:03
 • - Ngày tiếp nhận: 13/10/2017 09:23:03
 • - Ngày dự kiến trả: 10/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 15:20:57
 • Hồ sơ 332308171001183 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Văn Bàn
95
332708171201635
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
 • CHANG THỊ HOÀ
 • - Ngày nộp: 14/12/2017 11:15:23
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2017 11:15:23
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2018 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 11:31:57
 • Hồ sơ 332708171201635 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
96
332308171101435
 • - Về việc: Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Do UBND huyện/TP Cấp).
 • TRẦN VĂN BẰNG
 • - Ngày nộp: 14/11/2017 14:47:29
 • - Ngày tiếp nhận: 14/11/2017 14:47:29
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 10:39:42
 • Hồ sơ 332308171101435 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Văn Bàn
97
33102516119077
 • - Về việc: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • QUAN VĂN TÙNG - NC
 • - Ngày nộp: 04/11/2016 10:40:51
 • - Ngày tiếp nhận: 04/11/2016 10:40:51
 • - Ngày dự kiến trả: 15/11/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2016 14:28:10
 • Hồ sơ 33102516119077 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
98
332726170900002
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • GJ
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 14:48:19
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 14:48:19
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:47:58
 • Hồ sơ 332726170900002 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pa Cheo
99
332726170900006
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÝ A HỬ (063245632)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 09:15:02
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 09:15:02
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:23:43
 • Hồ sơ 332726170900006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Pa Cheo
100
331025170810044
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • HÀ MINH GIÁM - CL
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 14:47:17
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 14:47:17
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 07:24:43
 • Hồ sơ 331025170810044 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
101
331026170902571
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • ĐẶNG THỊ LIỄU (060980777)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 14:58:53
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 14:58:53
 • - Ngày dự kiến trả: 10/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 07:07:40
 • Hồ sơ 331026170902571 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
102
33102516050094
 • - Về việc: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ THỊ
 • NGUYỄN TIẾN ĐỨC - BM (063455517)
 • - Ngày nộp: 24/05/2016 09:55:39
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2016 09:55:39
 • - Ngày dự kiến trả: 14/06/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2016 09:55:24
 • Hồ sơ 33102516050094 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
103
33102516050090
 • - Về việc: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ THỊ
 • ĐOÀN VĂN THÀNH - BM (063046217)
 • - Ngày nộp: 24/05/2016 09:50:49
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2016 09:50:49
 • - Ngày dự kiến trả: 14/06/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2016 09:55:24
 • Hồ sơ 33102516050090 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
104
332608170700264
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
 • NGUYỄN VĂN THỊNH
 • - Ngày nộp: 11/07/2017 15:12:25
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2017 15:12:25
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/07/2017 15:26:23
 • Hồ sơ 332608170700264 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Si Ma Cai
105
331026170702002
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • HÀ THỊ THANH VÂN (131283077)
 • - Ngày nộp: 18/07/2017 16:36:14
 • - Ngày tiếp nhận: 18/07/2017 16:36:14
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/07/2017 07:15:53
 • Hồ sơ 331026170702002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân