Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1141
330900171200689
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (Người được đào tạo tại Việt Nam).
 • ĐỖ THỊ THANH HUYỀN (063454298)
 • - Ngày nộp: 14/12/2017 10:38:37
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2017 10:38:37
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/01/2018 16:16:08
  Hồ sơ 330900171200689 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
1142
330900171200688
 • - Về việc: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 • ĐỖ THỊ THU (063311817)
 • - Ngày nộp: 14/12/2017 10:05:25
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2017 10:05:25
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 09:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/01/2018 16:16:08
  Hồ sơ 330900171200688 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
1143
330900171200687
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
 • NGUYỄN QUANG HUY (063182305)
 • - Ngày nộp: 13/12/2017 15:02:11
 • - Ngày tiếp nhận: 13/12/2017 15:02:11
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2018 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/01/2018 15:34:51
  Hồ sơ 330900171200687 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
1144
330900171200686
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)
 • NGUYỄN QUANG HUY (063182305)
 • - Ngày nộp: 13/12/2017 14:54:26
 • - Ngày tiếp nhận: 13/12/2017 14:54:26
 • - Ngày dự kiến trả: 22/01/2018 16:16:10
 • - Ngày có kết quả: 12/01/2018 15:34:51
  Hồ sơ 330900171200686 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
1145
332310180100007
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • LƯƠNG THỊ HUẾ (063360124)
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 14:11:04
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 14:11:04
 • - Ngày dự kiến trả: 18/01/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/01/2018 13:56:33
  Hồ sơ 332310180100007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
1146
332310180100008
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • LƯƠNG TRỌNG HUYẾN (063221214)
 • - Ngày nộp: 12/01/2018 08:40:15
 • - Ngày tiếp nhận: 12/01/2018 08:40:15
 • - Ngày dự kiến trả: 19/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/01/2018 13:56:14
  Hồ sơ 332310180100008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
1147
332310180100009
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LỰ THỊ QUYẾT (063488781)
 • - Ngày nộp: 12/01/2018 09:42:09
 • - Ngày tiếp nhận: 12/01/2018 09:42:09
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/01/2018 13:55:56
  Hồ sơ 332310180100009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
1148
332310180100010
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LỰ THỊ QUYẾT (063488781)
 • - Ngày nộp: 12/01/2018 09:44:22
 • - Ngày tiếp nhận: 12/01/2018 09:44:22
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/01/2018 13:55:37
  Hồ sơ 332310180100010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Làng Giàng
1149
331026171102958
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Không cần xác minh).
 • LẠI THỊ HỒNG NHUNG (063030634)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 14:35:27
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 14:35:27
 • - Ngày dự kiến trả: 20/12/2017 14:35:27
 • - Ngày có kết quả: 11/12/2017 15:11:26
  Hồ sơ 331026171102958 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
1150
330701171200573
 • - Về việc: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng zôn
 • CTY TNHH DVTM LÂM MINH SƠN- CHI NHÁNH LÀO CAI
 • - Ngày nộp: 06/12/2017 15:32:54
 • - Ngày tiếp nhận: 06/12/2017 15:32:54
 • - Ngày dự kiến trả: 13/12/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 11/12/2017 08:00:34
  Hồ sơ 330701171200573 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1151
332429171000019
 • - Về việc: Công nhận quyền sử dụng đất, giao đất bổ sung
 • SÙNG SEO PHÀ (063289056)
 • - Ngày nộp: 11/10/2017 09:27:01
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2017 09:27:01
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 11/10/2017 15:19:00
  Hồ sơ 332429171000019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Lùng Cải
1152
332418171000013
 • - Về việc: Xác nhận hộ nghèo
 • GIÀNG SEO SẨU
 • - Ngày nộp: 11/10/2017 09:22:15
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2017 09:22:15
 • - Ngày dự kiến trả: 12/10/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 11/10/2017 09:58:33
  Hồ sơ 332418171000013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bản Phố
1153
332418171000016
 • - Về việc: Xác nhận hộ nghèo
 • MA SEO CHÙA
 • - Ngày nộp: 11/10/2017 09:52:14
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2017 09:52:14
 • - Ngày dự kiến trả: 12/10/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 11/10/2017 09:57:55
  Hồ sơ 332418171000016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bản Phố
1154
332418171000008
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • CU THI CHỨ
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 15:55:42
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 15:55:42
 • - Ngày dự kiến trả: 11/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 11/10/2017 09:16:38
  Hồ sơ 332418171000008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bản Phố
1155
332418171000007
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • THÀO THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 15:44:44
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 15:44:44
 • - Ngày dự kiến trả: 11/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 11/10/2017 09:16:38
  Hồ sơ 332418171000007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bản Phố