Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1438 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1141
331028181001030
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Không cần xác minh).
 • VŨ ĐỨC TÔ
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 07:46:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 07:46:43
 • - Ngày dự kiến trả: 07/11/2018 07:46:43
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 13:22:17
  Hồ sơ 331028181001030 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Duyên Hải
1142
331024181101252
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh (Không cần xác minh).
 • ĐOÀN THỊ THU HUYỀN
 • - Ngày nộp: 06/11/2018 15:36:13
 • - Ngày tiếp nhận: 06/11/2018 15:36:13
 • - Ngày dự kiến trả: 13/11/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 13:18:25
  Hồ sơ 331024181101252 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1143
331024181101253
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh Đã cắt giảm 30% thời gian ( Còn 2 ngày làm việc)).
 • BÙI THỊ THỦY
 • - Ngày nộp: 07/11/2018 09:10:38
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2018 09:10:38
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 09:10:38
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:26:40
  Hồ sơ 331024181101253 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1144
331024181101254
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh Đã cắt giảm 30% thời gian ( Còn 2 ngày làm việc)).
 • HOÀNG MẬU PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 07/11/2018 09:54:42
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2018 09:54:42
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 09:54:42
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:26:27
  Hồ sơ 331024181101254 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1145
331024181101255
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh Đã cắt giảm 30% thời gian ( Còn 2 ngày làm việc)).
 • TRẦN THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 07/11/2018 10:29:30
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2018 10:29:30
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 10:29:30
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:26:14
  Hồ sơ 331024181101255 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1146
331024181101257
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không cần xác minh Đã cắt giảm 30% thời gian ( Còn 2 ngày làm việc)).
 • ĐÀO PHƯƠNG THẢO
 • - Ngày nộp: 07/11/2018 10:47:18
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2018 10:47:18
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 10:47:18
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:25:37
  Hồ sơ 331024181101257 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1147
331041181101060
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Không cần xác minh).
 • CHẢO TẢ MẨY
 • - Ngày nộp: 01/11/2018 15:20:44
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2018 15:20:44
 • - Ngày dự kiến trả: 08/11/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:22:08
  Hồ sơ 331041181101060 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tả Phời
1148
331041181101062
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Không cần xác minh).
 • NÔNG VĂN PẸT
 • - Ngày nộp: 01/11/2018 16:01:41
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2018 16:01:41
 • - Ngày dự kiến trả: 08/11/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:21:56
  Hồ sơ 331041181101062 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tả Phời
1149
331041181101063
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • VÀNG THỊ MẤY
 • - Ngày nộp: 02/11/2018 13:59:16
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2018 13:59:16
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:21:42
  Hồ sơ 331041181101063 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tả Phời
1150
331041181101064
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Không cần xác minh).
 • VÀNG KIM HÀ
 • - Ngày nộp: 02/11/2018 14:05:56
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2018 14:05:56
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 14:05:56
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:21:28
  Hồ sơ 331041181101064 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tả Phời
1151
331041181101065
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • LÝ ÔNG CHÚA
 • - Ngày nộp: 02/11/2018 14:08:59
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2018 14:08:59
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:21:11
  Hồ sơ 331041181101065 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tả Phời
1152
331041181101066
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Không cần xác minh).
 • LÝ QUẨY PHỤNG
 • - Ngày nộp: 02/11/2018 14:26:39
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2018 14:26:39
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 14:26:39
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:20:54
  Hồ sơ 331041181101066 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tả Phời
1153
331041181101067
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Không cần xác minh).
 • LÒ PÀ MẨY
 • - Ngày nộp: 02/11/2018 15:15:51
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2018 15:15:51
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 07/11/2018 11:20:39
  Hồ sơ 331041181101067 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tả Phời
1154
332513180800001
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LỘC THỊ NHIỆT
 • - Ngày nộp: 07/08/2018 14:27:48
 • - Ngày tiếp nhận: 07/08/2018 14:27:48
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 07/09/2018 15:46:47
  Hồ sơ 332513180800001 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Long Phúc
1155
332513180800002
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • ĐẶNG VĂN ĐƯỜNG
 • - Ngày nộp: 07/08/2018 14:33:14
 • - Ngày tiếp nhận: 07/08/2018 14:33:14
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 07/09/2018 15:46:25
  Hồ sơ 332513180800002 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Long Phúc