Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1750 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1141
331024180700869
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • PHẠM ĐỨC TUỆ (063134866)
 • - Ngày nộp: 10/07/2018 14:45:52
 • - Ngày tiếp nhận: 10/07/2018 14:45:52
 • - Ngày dự kiến trả: 13/07/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/07/2018 22:48:37
  Hồ sơ 331024180700869 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1142
331025180403713
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • VŨ THỊ GIANG - CL
 • - Ngày nộp: 18/04/2018 11:01:42
 • - Ngày tiếp nhận: 18/04/2018 11:01:42
 • - Ngày dự kiến trả: 14/05/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/07/2018 10:31:17
  Hồ sơ 331025180403713 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Lào Cai
1143
332312180700091
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (Không cần xác minh).
 • MAI MẠNH HÙNG - TRIỆU THỊ MỦI
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 08:33:24
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 08:33:24
 • - Ngày dự kiến trả: 12/07/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/07/2018 08:05:09
  Hồ sơ 332312180700091 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
1144
331024170700776
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • VŨ THỊ KHUYÊN
 • - Ngày nộp: 11/07/2017 15:15:34
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2017 15:15:34
 • - Ngày dự kiến trả: 14/07/2017 15:15:34
 • - Ngày có kết quả: 12/07/2017 14:21:19
  Hồ sơ 331024170700776 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1145
331024170700775
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • LÊ THỊ THANH
 • - Ngày nộp: 11/07/2017 14:54:08
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2017 14:54:08
 • - Ngày dự kiến trả: 14/07/2017 14:54:08
 • - Ngày có kết quả: 12/07/2017 14:21:19
  Hồ sơ 331024170700775 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1146
331024170700774
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • NGUYỄN THỊ THUẬN
 • - Ngày nộp: 11/07/2017 14:10:20
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2017 14:10:20
 • - Ngày dự kiến trả: 14/07/2017 14:10:20
 • - Ngày có kết quả: 12/07/2017 14:21:19
  Hồ sơ 331024170700774 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1147
331024170700738
 • - Về việc: Xác nhận tình trạng nhà đất
 • TRẦN VĂN HỘI
 • - Ngày nộp: 10/07/2017 09:01:53
 • - Ngày tiếp nhận: 10/07/2017 09:01:53
 • - Ngày dự kiến trả: 13/07/2017 09:01:53
 • - Ngày có kết quả: 12/07/2017 14:21:06
  Hồ sơ 331024170700738 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Cốc Lếu
1148
331026170601691
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • TRẦN VĂN TUẤN (090858951)
 • - Ngày nộp: 30/06/2017 10:31:40
 • - Ngày tiếp nhận: 30/06/2017 10:31:40
 • - Ngày dự kiến trả: 21/07/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 12/07/2017 07:12:48
  Hồ sơ 331026170601691 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Kim Tân
1149
332708180600680
 • - Về việc: Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • PHẠM THẾ ANH
 • - Ngày nộp: 12/06/2018 08:53:18
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2018 08:53:18
 • - Ngày dự kiến trả: 19/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 14:25:32
  Hồ sơ 332708180600680 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại VP HĐND và UBND huyện Bát Xát
1150
332312180600019
 • - Về việc: Đăng ký khai tử (Không cần xác minh).
 • LƯƠNG VĂN DŨNG
 • - Ngày nộp: 12/06/2018 10:00:57
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2018 10:00:57
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:13:22
  Hồ sơ 332312180600019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
1151
332608180600512
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (UBND huyện - trường hợp NSD đất không có nhu cầu cấp mới GCN).
 • ĐOÀN THỊ HOA CN LẠI THỊ QUỲNH
 • - Ngày nộp: 07/06/2018 09:26:22
 • - Ngày tiếp nhận: 07/06/2018 09:26:22
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2018 08:02:48
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 09:17:36
  Hồ sơ 332608180600512 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND huyện Si Ma Cai
1152
332312180600018
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LƯƠNG THỊ TẬP
 • - Ngày nộp: 12/06/2018 08:28:11
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2018 08:28:11
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 08:34:25
  Hồ sơ 332312180600018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Quỳ
1153
330701180600136
 • - Về việc: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên quảng cáo băng zôn
 • CÔNG TY CPTM DỊCH VỤ Ô TÔ TIẾN THÀNH
 • - Ngày nộp: 11/06/2018 13:57:32
 • - Ngày tiếp nhận: 11/06/2018 13:57:32
 • - Ngày dự kiến trả: 18/06/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 07:53:30
  Hồ sơ 330701180600136 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1154
332311180600023
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • HOÀNG VĂN DỰ (063285414)
 • - Ngày nộp: 11/06/2018 14:10:45
 • - Ngày tiếp nhận: 11/06/2018 14:10:45
 • - Ngày dự kiến trả: 18/06/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 07:34:57
  Hồ sơ 332311180600023 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hòa Mạc
1155
332311180600024
 • - Về việc: Đăng ký lại việc sinh (Không cần xác minh).
 • HOÀNG VĂN DŨNG (063325639)
 • - Ngày nộp: 11/06/2018 14:17:20
 • - Ngày tiếp nhận: 11/06/2018 14:17:20
 • - Ngày dự kiến trả: 18/06/2018 16:45:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 07:34:31
  Hồ sơ 332311180600024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hòa Mạc