Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 4018/QĐ-UBND 10-DEC-18 Quyết định Về việc công bố danh mục 20 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuốc lá, xăng dầu, kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
2 3735/QĐ-UBND 20-NOV-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải –Xây dựng tỉnh Lào Cai
3 1114/QĐ-UBND 13-APR-18 Quyết định Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giám định Y khoa, lĩnh vực Dược - mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
4 3015/QĐ-UBND 28-SEP-18 Quyết định Về việc công bố danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
5 2235/QĐ-UBND 18-JUL-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục 03 TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT
6 1714/QĐ-UBND 08-JUN-18 Quyết định Về việc công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
7 1386/QĐ-UBND 14-MAY-18 Quyết định Về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban dân tộc tỉnh Lào Cai
8 1265/QĐ-UBND 02-MAY-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai
9 957/QĐ-UBND 30-MAR-18 Quyết định VV công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ dung, TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai
10 701/QĐ-UBND 06-MAR-18 Quyết định Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
11 663/QĐ-UBND 28-FEB-18 Quyết định Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
12 2724/QĐ-UBND 05-SEP-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục 03 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, áp dụng giải quyết tại UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
13 2619/QĐ-UBND 24-AUG-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
14 2616/QĐ-UBND 24-AUG-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩmthuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
15 2615/QĐ-UBND 24-AUG-18 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
16 2486/QĐ-UBND 14-AUG-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục 10 TTHC lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
17 2452/QĐ-UBND 10-AUG-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
18 2356/QĐ-UBND 31-JUL-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính các lĩnh vực thương mại quốc tế, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Công thương tỉnh Lào Cai
19 2096/QĐ-UBND 06-JUL-18 Quyết định Về việc công bố danh mục 10 TTHC lĩnh vực hóa chất, quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai.
20 3187/QĐ-UBND 10-OCT-18 Quyết định Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai