Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1897/QĐ-UBND 25-JUN-18 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục 25 TTHC lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.
2 2620/QĐ-UBND 24-AUG-18 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục 22 TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.